Kaarma vallavalitsus kavandab palgatõusu (12)

Kaarma vallavalitsus kavandab palgatõusu

OPTIMISTLIK: Kui tuleb hea aasta, võib Margus Mägi (palliga) sõnul vallavalitsuse töötajate palkadele ka tuleval aastal paar protsenti lisanduda. Foto: Egon Ligi

Palgatõusu võimaldamiseks soovitavad vallavolikogu liikmed vallal ametnike arvu vähendada.

Kaarma volikogu arengukomisjoni koosolekul ilmnes, et vallavalitsus tahab alates aprillist töötajate palkasid 10 protsendi võrra tõsta.

Palgafondi suurendamisele pööras tähelepanu komisjoni aseesimees Andres Tinno, kes tundis huvi, kas palgatõusu ei saaks tekitada sisemiste ümberkorraldustega, selle asemel et palgakulu eelarves suurendada.
Nii võiks palgatõusu võimaldamiseks koondada vähemalt kaks inimest, kas näiteks rahanduse või maakorraldusega tegelevate ametnike hulgast.
Vallavanem Margus Mägil paluti välja tuua, mida vallavalitsus on teinud, et valitsemise kulusid kokku hoida.

Pikas loetelus nimetas ta kokkuhoiu all näiteks valla sõidukite säästlikumate vastu vahetamist, kahe koolibussi müüki, sotsiaaltoetuse saajate hindamist ning haridusvõrgu jõulist optimeerimist.

Üht-teist on juba tehtud

Margus Mägi nentis ka, et mõneti saaks tõesti väiksema arvu inimestega hakkama. Samas on töötajate koosseisus üht-teist juba ka ette võetud.
“Oleme välja vahetanud kolm ametnikku (vallasekretär, arhitekt, abivallavanem-ehitusspetsialist – toim) pädevamate vastu,” märkis Mägi. 
Vallamaja kõigi ametnikega on korraldatud ka kaks arenguvestlust, mõõdistatud on töötajate tööajad ja -ülesanded ja kõigi koormus on Mägile seega teada.

“Võin kinnitada, et kindlasti võiksime ametnikkonda vähendada, aga sel juhul kannatab ka meie kodanikele pakutavate teenuste kvaliteet ja tase,” sõnas ta.
Mägi möönis, et kuna maakorralduse alal on töömaht vähenenud, siis on mõeldud maakorraldaja koha koondamisele, kuid sel juhul tuleks koondatavale praegu kehtiva avaliku teenistuse seaduse järgi maksta kompensatsiooni 10 kuupalga ulatuses.
Ka rahandusosakonnas oleks võimalik hakkama saada väiksema arvu inimestega, kuid sealgi tuleks koondatavale maksta suurt koondamistasu.

Pigem alla 10 protsendi

Vallavolinik Jüri Assafrei leidis, et palgatõus võiks aasta lõikes jääda pigem ca 7,5% juurde. Samal ajal tuleks aga koondamine siiski tänavu läbi viia.
Saarte Häälele ütles Margus Mägi, et palgatõusu protsent jääb ilmselt tõesti alla 10, kuid kui tuleb hea aasta, võib sellele tuleval aastal mõne protsendi ehk lisada.

Mägi sõnul valmistavad nad volikogu järgmiseks istungiks ette eelnõu ja eelarve versiooni, kus palgatõusuga on arvestatud. Tema sõnul sai eelarve projekti algselt märgitud, et palk tõuseb ühtmoodi kõigil töötajail.
“Kuid on tulnud ka ettepanekuid, et see võiks vastavalt ametikohale olla mõni protsent siia-sinna,” selgitas ta. Kui palju kellelgi palk suureneb, saab Mägi sõnul rääkida siis, kui volikogus on otsus valitsuse uue struktuuri kohta vastu võetud.

Paari ametikoha koondamise kohta arvas vallavanem, et see oleks mõistlik samm. “Eks me vaatame võimalikud kohad üle ja uue struktuuri eelnõuga kinnitatakse need ära,” lausus Mägi.

Print Friendly, PDF & Email