Lugeja kiri: Nasva elanikud ja vana mänd tänavad tee-ehitajaid

Valminud suurejoonelise tee-ehitusprojekti raames rajati Kuressaarest Nasvale uus asfalttee, kergliiklus- ja kõnnitee, mille käigus leiti keskkonnasõbralikult võimalus jätta kasvama Nasva alevikku sissesõitu ilmestav iidne mänd, mille arvatav vanus on hinnanguliselt 250–300 aastat.

Rõõmustame põlismänni ellujätmise üle seda enam, et tavaliselt kujuneb vahetult teemaal kasvavate puude saatuseks mahavõtmine, nagu nähti ka siin ette. Õnneks läks teisiti, mille eest täname tee-ehitajaid, järelevalve teostajaid Aleksander Kollot ja Lääne maanteeameti Saaremaa osakonna juhatajat Toomas Magust, tänu kellele see oluline kohapärimusega ja austust vääriv põlispuu kasvama jäeti.

Tunnustame ka seda, et põlismänni juurekaela ja juurestiku kaitsmiseks rajati läbimõeldult asjakohane kaitsevöö, mis ehitajatelt kindlasti kannatust nõudis. See puu on olnud tummaks saatjaks ja tunnistajaks nii mitmetele inimpõlvedele kui ka Nasva arengule ning mäletab aega, mil Nasvani tuli linnast kitsas munakivitee.

Ajalooliselt on see mänd kasvama jäetud ajal, mil vabahärra Balthasar von Campenhausen rajas uut otseteed Sõrve, see oli ca 1790. Uue ja parema postimaantee rajamine lõi eeldused ka Nasva kaluriküla tekkeks. Aegade jooksul on puuvõra kujundanud kehv ja teeäärne kasvukoht. Ühel või teisel viisil ja põhjusel on mändi ka pügatud.

Ilmselt viimase sõja ajal raiuti puu juurekaela lähedale tüvesse süvend – lõhkeaine paigaldamiseks selleks, et puu maanteele langetada, tõkkeks transpordile. Auväärne puu on igati sobilik ka tulevikus aleviku vapimärgile. On hea tõdeda ja tänada tee-ehitajate loodushoidlikkust tööde teostamisel.

Tänulik loodusemees

Print Friendly, PDF & Email