Jõulud käe

Meitel sii oo niipalju uudissime, et poar suuremad larbatskud koa enne voasta lõppu viel.

Jõulurieede kellu viiest oo Koguva Väljal Põhuta Õhta. Neh, ennemalt oo ikka Toomal Põhuõhtat peetud. Aga seevoasta arvatse, et ep tasu seda majalöövetist ühe pidu pärast sojaks akata aama. Ja Välja konturis uie ahu odsel oo ju koa irmuskena istu. Aga sinna ep sünni põhkusid maha tuua mette. Sellepärast oogid seevoasta Põhuta Õhta. Pakutse sooja õlut (äkist oo isaste inimeste jäuks külma koa, kisse tiab) ja kala pakutse koa ja elusad muusikad. Sisse soamise jäuks tuleb seltsi võtta loosipakk ja jõulusalm.

Neh, ja kolmekümnenda jõulukuu pääva õhta oo spordiallis voasta lõpetamise pidu. Kellu kahesast akkab pihta. Ja piletiraha küsitse kuus eurut. Märdi kääst soab üle küsida ja omale kohja kinni panna numbri pial 50 32 10. Tansiks mängab ülemoalt sõuke punt kut Brandy ja meite oma soare lauljad, tantsijad ja pillimehed esinevad.

Muhu pensiunäärid pidavad oma voasta lõpetamise pidu ää süitalastepääval Hellamaa külakeskuses. Alguse ajaks oo pantud pääval kaksteist. Kontserti soab sial kuulda ja natusse nosimist oo koa lava pial. Osa võtmise iest küsitse kaks eurut ja selle piaks ää maksma 26-ndaks kuupäävaks, kas siis sotsiaalkeskusse või Hellamaa külakeskusse.

Uie voasta soab Liiva resturaanis vastu võtta. Kellu kümnest vanavoasta õhta akkab sial pralle pihta ja kestab just niikaua, kut viimsed pidulised oo majast kadun. Tantsida soab sial öö läbi ja saluuti lastasse koa. Sisse soamine maksab paljast kaks eurut.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge siis ikka munuksed ja tulgu teitel kenad munuksed pühad koa!

Print Friendly, PDF & Email