Sünnitoetuse suurus on valla või linna oma asi (8)

Ruhnu vallavalitsusse laekus neil päevil õiguskantsleri büroost kiri, milles tahetakse teada, miks maksab Ruhnu vald laste sünnitoetust beebidele erinevalt, võttes arvesse vanemate “sissekirjutust”.

Vallas ei ole selle küsimuse osas veel seisukohta kujundatud, maavalitsus leiab, et sünnitoetuste kehtestamine on iga omavalitsuse oma asi.
Õiguskantsleri lasteõiguste osakonna juhataja Andres Aru, kes on ka õiguskantsler Indrek Tederi nõunik, reageeris kodaniku kirjale, kes palus kommenteerida Ruhnu vallavolikogu määruse, mis sätestab täiendavad sünnitoetused vallas, vastavust põhiseadusele.

Nimelt oli määrusse kirjutatud, et täiendavaid sotsiaaltoetusi võib taotleda rahvastikuregistri alusel Ruhnu valda sisse registreeritud isik. Samas on määruses punkt, mis näeb ette, et lapse sünnitoetus on Ruhnu valla eelarvest makstav sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus, mida makstakse iga vastsündinu kohta, kui lapse sünd registreeritakse Ruhnu vallavalitsuse kantseleis ja lapse elukohaks jääb Ruhnu vald.

Samas märgitakse, et sünnitoetuse saamiseks 100 protsendi ulatuses peavad lapse mõlemad vanemad (või üksikvanem) olema vähemalt üks aasta enne lapse sündi Ruhnu kodanikud.
50 protsenti sünnitoetust antakse neile peredele, kus üks vanem on olnud enne lapse sündi Ruhnu “sissekirjutusega”.

Vaadates sünnitoetuste maksmist teistes omavalitsustes, võib neiski leida sünni- ja teiste sotsiaaltoetuste maksmise sidumist rahvastikuregistris olekuga. Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal Anneli Tõru märkis õiguskantsleri büroost tulnud kirja kommenteerides, et tegelikult ongi omapoolsete sotsiaaltoetuste maksmine omavalitsuse otsustada ja seda tehakse vastavalt eelarve võimalustele.

“Samas on see loogiline, et arvestatakse inimese registris olekut ja maksumaksjaks olekut,” sõnas Tõru, tuues välja nii mõnegi omavalitsuse (Tartu linn, Laimjala vald), kus sünnitoetust saabki osade kaupa, üks osa pärast lapse sündi, teine kas poole aasta või aasta pärast.
“Omavalitsus peabki noori kinni hoidma ja soodustama sündimust oma piirkonnas ning volikogude kehtestatud toetused ongi üks sääraseid meetmeid,” sõnas Tõru, lisades, et maavalitsusel ega riigil ei ole siin mingit sõna sekka öelda.
Ruhnu vallavanem Aare Sünter ütles Saarte Häälele, et ei ole veel kirja suhtes seisukohta võtnud.

Print Friendly, PDF & Email