Linn võtab soojafirmast eelarvesse kopsaka omanikutulu (16)

Linn võtab soojafirmast eelarvesse kopsaka omanikutulu

EI TAHAKS LUBADA: Jaan Mehiku sõnul pole omanikutulu väljavõtmine ajal, mil ettevõttel on käsil suur investeering, otstarbekas. Foto: Egon Ligi

Kuressaare linnavalitsus kavatseb Kuressaare Soojusest võtta linnaeelarve tasakaalustamiseks omanikutuluna välja 127 823 eurot.

AS-i Kuressaare Soojus juhatuse liikmete Jaan Mehiku ja Paul Leemeti linnavalitsusele saadetud kirjast selgub, et omanikutulu maksmisega kaasneb tulumaks 33 978 eurot, mis teeks ettevõttest väljuvaks rahavooks 161 908 eurot ehk siis vanas vääringus üle 2,5 miljoni krooni. Pea kaks korda suurema summa, kui varasematel aastatel, väljavõtmine võib ohtu seada ettevõtte finantsstabiilsuse ja efektiivsuse.

Ei ole otstarbekas

Saarte Häälele ütles Jaan Mehik, et omanikutulu väljavõtmine ajal, mil neil on käsil suur investeering, ei tundu olevat otstarbekas. Samas möönis ta, et linnal kui omanikul on õigus otsustada dividendid välja võtta, seda kas suuremal või vähemal määral.
Oma kirjas linnavalitsusele selgitavad Mehik ja Leemet, et AS Kuressaare Soojus on alustanud soojuse ja elektri koostootmisjaama ehitamist. Projekti maksumus on 12 miljonit eurot, millest 3,2 miljonit eurot on toetus keskkonnainvesteeringute keskuselt ja 8,8 miljonit eurot võetakse pangalaenu.

Tuleval aastal on kombijaama ehituseks võetud laenu eeldatavad intressikulud 200 000 eurot, kui kuue kuu euribor ei tõuse. Euribori tõus 1% võrra tähendaks aga intressi kasvu 70 000 euro võrra aastas. Lisaks on tuleval aastal investeeringute kavas muude investeeringute maht kombijaama kõrval 18 000 eurot.

Varasematel aastatel teenitud kasum on investeeritud ettevõtte katlamajadesse, soojusvõrku ja hakkpuidu valmistamise tehnikasse. Tehtu tulemuseks on kõrge kasutegur soojuse tootmisel ja edastamisel tarbijale. Samas on soojusvõrku vaja jätkuvalt investeerida, et tagada selle töökorras olek. Niisamuti tuleks enne omanikutulu väljavõtmise otsustamist arvestada, et soojafirma kasutab hakkpuidu ja küttepuude laovarude soetamisel omavahendeid ja käibelaenu. Kombijaama valmimisel suureneb aastas vajalik hakkpuidu kogus ca 1,5 korda, seega on ka vajalik laovaru suurem.

Eelarve projekti seletuskirja järgi oli 2011. aasta eelarves omanikutulu Kuressaare Soojus AS-ilt 63 912 eurot ja 2010. aastal 63 912 eurot.


Linnal pole teist võimalust

Kuressaare majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koov tõdes, et on oma seisukoha soojafirmale edastanud. “Meie jaoks on oluline hoida linnaeelarves tulud ja kulud tasakaalus. Selle jaoks on vaja välja võtta omanikutulu, mida teeme küll raske südamega, aga paraku meil pääsu pole,” ütles Koov. Omanikutulu on tema sõnul võetud viimasel paaril aastal ning seetõttu, et need on olnud Kuressaare linna jaoks väga rasked aastad.

Tema hinnangul avaneks võimalus omanikutulu mitte välja võtta näiteks siis, kui üksikisiku tulumaksu peaks linnale aasta lõpuks laekuma prognoositust oluliselt rohkem. Eriti tõenäoline see aga pole. “Mina isiklikult ei näe võimalust, et võiksime volikogus juba esimesel lugemisel olnud linnaeelarve projektist selle välja võtta. Kui keegi peaks volikogule ettepaneku tegema, siis tuleb ka ära näidata, mille arvelt puuduolevad summad kaetakse,” lausus Koov.

Print Friendly, PDF & Email