Abiks alustavale ettevõtjale: küsi ja sulle vastatakse (2)

Ettevõtlusega alustades ja tegeledes seisavad inimesed tihti silmitsi erinevate küsimuste ja probleemidega, millele internetiavaruste info ülekülluses vastuse leidmine võib osutuda keeruliseks.

Saare maakonnas on aga mitmeid asutusi, kes on vajadusel nõu ja jõuga toeks ning kellelt saab asjakohast informatsiooni – enamasti lausa tasuta.
Saaremaa arenduskeskus (SAK) pakub abi ettevõtlusega alustamisel – alates ettevõtlusvormi valikust ja ettevõtte loomisest kuni rahvusvahelistele turgudele sisenemiseni. SAK aitab koostada finantsprognoose, nõustab raamatupidamise teemadel, samuti turunduse ja juhtimise küsimustes.

Paljud SAK-i kliendid tunnevad huvi erinevate toetusvõimaluste (sh EAS, Pria, Leader, KIK, Saarte Kalandus jm) vastu, mille hulgast konsultandid aitavad leida sobivaimad. SAK pakub nõu ja abi taotlusdokumentide täitmisel ja äriplaanide koostamisel ning on koht, kuhu võib pöörduda kõikvõimalike ettevõtlust puudutavate küsimustega, millele konsultandid aitavad leida lahenduse.

Turismivaldkonnas annavad asjakohast nõu Saarte turismiarenduskeskus ja Kuressaare turismiinfokeskus. Saarte nõuandekeskus pakub nõustamist põllumajanduse ja maaelu teemadel. Maapiirkonna edendamisega tegeleb veel Saarte koostöökogu, kes pakub ka vastavat nõustamist. Väikelaevaehituse valdkonnas saab infot ja tuge väikelaevaehituse kompetentsikeskuselt. Kalanduse ja sellega seotud tegevusalade osas saab abi Saarte Kalanduselt. Töötukassa Saaremaa osakond annab abi sobivate töötajate leidmisel, koolitamisel ja värbamisel. Asjakohased teenused on tööpraktika, tööharjutus, palgatoetus jt.

Eesti kaubandus-tööstuskoja Kuressaare esindus tegeleb ärikonsultatsioonide ja ettevõtlusalase nõustamisega, päritolusertifikaatide väljastamisega ja koolituste korraldamisega. Töötajate väljaõppe ja koolitamise osas saavad abiks olla Kuressaare ametikool ja Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledž. Ettevõtte rahaasjades pakuvad tuge ja nõustamist pankade esindused – SEB, Swedbank, Nordea pank, Krediidipank.

Olenevalt tegevusalast võib nende asutuste nimekiri päris pikaks osutuda, kellega on vaja enne tegevuse alustamist või ka hiljem, tegevuse käigus suhelda. Näiteks need, kes plaanivad alustada toiduainetega seonduva ettevõtlusega (nt restoran, toiduainete tootmine), võivad arvestada, et tegemist tuleb teha veterinaar- ja toiduametiga ning võimalik, et ka Saaremaa veterinaar- ja toidulaboratooriumi ning terviseametiga. Asjakohast nõu tööelu kvaliteediga seonduva kohta (töötervishoid, tööohutus, töösuhted ja töövaidlus) saab tööinspektsioonist.

Üsna kindlasti tuleb ettevõtjal suhelda maksu- ja tolliametiga, kes lisaks kontrollimisele annab vajadusel ka nõu ja abi. Kindlasti ei ole see nimekiri lõplik ja väiksemaid abiorganisatsioone on veel, kuid olulisemad neist on välja toodud. Eelmainitud asutuste kohta saab põhjalikumat informatsiooni nende kodulehekülgedelt, kus on olemas ka kohapealsete esinduste kontaktid.

Mõistlik on igal juhul pöörduda asjaomase asutuse poole, kui tekib küsimusi ja ei oska enam edasi minna, sest probleemide tagantjärele lahendamine võib osutuda palju aeganõudvamaks ja kulukamaks.
Laske oma fantaasial lennata ja unistage suurelt. Ideede elluviimisel on palju toetajaid.

Merike Ilvest
Saaremaa arenduskeskuse konsultant

Print Friendly, PDF & Email