Vastukaja: Mis toimub esmatasandi arstiabis? (1)

Hästi toimiv esmatasandi arstiabi peaks olema Eesti tervishoiu alus. See tähendab perearsti praksiseid igas piirkonnas ja perearsti nimistuid, kuhu kuuluvad kõik Eestis elavad inimesed.

Perearst koos oma meeskonnaga on inimese jaoks esmane kontakt tervishoiusüsteemis. Võrdselt olulised on nii ennetustöö ja nõustamine kui ka haiguste ravi. Aastatega on arenenud perearstikeskused, kus paljude haiguste esmane diagnoosimine ja ravi on heal tasemel, selleks on muretsetud aparatuuri ja pidevalt end täiendatud. Areng on olnud kiire ja väga suures osas on selle taga perearstide soov end täiendada ja pakkuda oma nimistu inimestele võimalikult kvaliteetset arstiabi kohapeal. Vajadusel oskab perearst suunata haige õige spetsialisti juurde.

Mis on aga toimunud esmatasandi arstiabis? Miks on viimaste aastate jooksul süvenenud nii arstide kui ka patsientide rahulolematus? Miks on esmatasandi arstiabi eelisareng jäänud vaid poliitikute jutuks? Loeme ajalehtedest, et perearste ei jätku, nimistud on jäänud arstita ja kui korraldatakse konkurss, siis ei ole ühtegi soovijat. Lähiaastatel ei ole sellele olukorrale lahendust näha, sest arstid lähevad jätkuvalt pensionile ja jätkuvalt ka teistesse riikidesse tööle.

Teistesse riikidesse on mindud ka varem, kuid mitte nii massiliselt. Tartu ülikoolis õppinud arstid on heade teadmistega ja ahvatlevaid pakkumisi on pidevalt. Arstide lahkumisel on erinevad põhjused. Juba praktiseerinud arstid lähevad, sest on väsinud sellest, et ei saa puhata. Sellest, et ei ole asendajat, et arstid peavad tegema sotsiaaltööd, et puudub toetus ja koostöö tervishoiukorraldajatega.

Noored lähevad, sest neid meelitavad töötingimused ja töötasu. Oluline on ka kogu ühiskonna meelsus – kui see on negatiivne arstide suhtes, kaob soov Eestis töötada.
Selleks, et noor arst alustaks tööd oma praksises, on vaja küllalt suuri investeeringuid. Selleks, et noor arst läheks tööle maale, on vaja tugevat sidet selle koha ja kogukonnaga. Kas plaanitav noore arsti starditoetus on abiks, seda näitavad järgmised aastad.

Kersti Veidrik
perearstide seltsi juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email