Terissid jälle

Neh, juu see nüid igaspool sedaviisi oo, et akkab jõulute eelne rutt kätte jõudma. Meitel sii oo koa paljast üks jõulute üritus teese otsas. Ja kus peres põle viel pühadeks õiged pähkikotti, siis tüdrikud, olge nobed tegema. Sest pähist piaks küll ännatumalt palju seevoasta olema. Jägub omadele ja tönkidele koa.

Noordekeskuses oo juba teesibest soadik kuni rieedeni välja Jõuluoaas. Iga päe kahest kahessani. Sial soab piparkoeka küpseta ja igasugu jõuluasju meisterda ja laaldasse ja tansitse koa. Kõik asjad oo tuimuidu ja nende päävade sihes ringid ep tööta.

Rieede, kuieteistmenda õhta, oo Nautse Mihklil Päkapikumaa jälle. Teaatritükki näidatse koa sial – “Jõuluvana jõulupuu”. Üle selle oo viel kohvik, kus jõulumakke soab, ja piparkoogituba ja loterii ja postkontur ja õnnevalamine ja meisterdamine ja muid uhkeid asju koa. Pileti innad oo viis eurut nendele, kis perekaupa lähtvad, ja kaks eurut üksi minejatele. Allameetrise kasuga massakad lastasse muidu sisse. Sisse peaseb kahel korral: kellu viiest ja kellu kahessast.

Ja järgmise omingu, seitsmeteistmendal, peetse spordiallis loata jälle. Sellepääva oo siis jälle kirbukas koa sial ja kis tahab midagid viel täpsemaste tiada loada kohta, siis uurige Märdi kääst 50 32 010 tillevonni pialt.
Tuleva teesibe õhta, kellu kuiest, oo koolimajas jälle talve alguse kontsert. Koolilapsed ikka igavoasta oo sõukse kontserdi tein. Ja kõiki oodetse kuulma.

Koduste laste jõulupuu oo lasteaidas teesibe, kahekümnenda detsembri omingu, kellu ühestteistmest. Nendest lastest, kis oo Muhuse sisse kirjutat, nendest jõuluvana juba tiab. Juu taal koa oo likkipeas rahvastikuregistrile või köib taal see asja-aamine muudmoodi, kis seda täpsest tiab. Aga kui oo äkist mõni sõuke, kis küll siikantis elab või oo sedaaegu sii köimas, aga kis põlegid paprite järge Muhu kodanik, siis sõuksed võivad koa mureta piduse minna. Aga et jõuluvana tiaks teitele koa paki tuua, siis andke päkapikkudele tiada, et te sõnna piduse lähäte. Või veelgid param – laske emadel-isadel elista lasteaa direkturile Reedale 56 691 980. Ja muidugid mõni laulusalm või luuletus piaks koa ikka igalühel varuks olema. Ilma ep soa üht pakki mette.

Ja Reedal oo viel edasi ütelda üks mailmatuma suur aitüma kõikidele, kis mineva rieede õhtasest irmsast ilmast midagid es arvan ja eategevuse kontserdile tullid.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge siis munuksed ja katsuge ikka meeles pidada, et jõulute aegas oo isegid jahimiestel metsloomadega rahu välja kuulutat. Kas ep võiks seda siis omade inimeste vahel koa olla!
Ikka kõike paramad teitele!

Print Friendly, PDF & Email