Püsiühenduse viis tuleb otsustada tuleva aasta algul (12)

Püsiühenduse viis tuleb otsustada tuleva aasta algul

ÜKS OTSUSTAJATEST: Vabariigi valitsusel, kuhu kuulub ka Juhan Parts, tuleb peagi otsustada, milline ühendus Muhu ja mandri vahele tulevikus tuleb. Praegu ütleb majandusminister, et sillast olulisem on Tallinna–Tartu maantee ehitamine. Foto: arhiiv

Saaremaa püsiühenduse korraldamise kava tutvustusel tõdeti, et aktiivse diskussiooni aeg on läbi ning ette hakatakse valmistama ettepanekut vabariigi valitsusele.

Maanteeameti planeeringute osakonna peaspetsialisti Villu Lüki sõnul oli eile Muhus toimunud ürituse eesmärk tutvustada valminud kava ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemusi. Strateegilist hindamist tutvustati tegelikult juba ka 2010. aasta kevadel, kuid nüüdseks on täiendatud aruanne keskkonnaametis lõplikult heaks kiidetud.

Muhu põhikoolis toimunud seminaril tutvustas uuringu läbiviija WSP Finland OY projektijuht Peet Ranniste kava koostamise protsessi: kuidas erinevaid alternatiive kaaluti, kuidas alusuuringuid tehti ja millistele järeldustele jõuti. Lisaks tutvustasid Hendrikson & Ko OÜ eksperdid Heikki Kalle ja Jaak Järvekülg keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.
“Nii et tegemist oligi puhtalt tulemuste tutvustamisega. Enam aktiivset diskussiooni, kus küsitaks arvamusi, ei toimu – need ajad on nüüd juba möödas kahjuks,” tähendas Lükk.

Asjade edasine käik näeb aga ette, et maanteeametil tuleb kava lõpptulemustest informeerida nn asjatundjate komisjoni. “Nemad peavad tegema vabariigi valitsuse korralduse eelnõu ettepaneku, et viia see kava valitsusele otsustamiseks,” selgitas Villu Lükk.
Eesmärgiks on seejuures seatud, et 2012. aasta esimeses kvartalis peaks nende asjadega ühele poole saama. “Selle aja lõpuks peaks valitsus võtma vastu otsuse, kas siis kava kinnitada esitatud kujul või muudatustega. Sisuliselt tuleb neil otsustada, millise lahendusega edasi minnakse,” tähendas Lükk.

Kui KSH tulemusena on eelistatud variant tunnel lõunapoolsel trassil, siis kõnealuses kavas läbi viidud võrdluses, kus kaaluti lisaks keskkonnamõjudele ka majanduslikke tegureid, jõuti tulemusele, et eelistatud variant on konsoolsild põhjapoolsel trassil.
Suurel väinal transpordi perspektiivse korraldamise kava rakendusplaani kohaselt peaks silla ehitusperiood olema ühtekokku neli aastat (2018–2021) ja silla avamise aastaks on kavandatud 2022. Sillaületus oleks tasuline esimesed 20 aastat ja tasu suurus jääks praeguste laevasõiduhindade tasemele. Alates 2042. aastast oleks silla ületamine aga tasuta.

Sillaületuse aeg oleks veidi üle kümne minuti ja silla ületustasu maksmise protseduur ei tohiks aega võtta üle minuti. Silla maksumus, sisaldades kõiki kulutusi, sh kulutusi KSH käigus väljatöötatud leevendavatele meetmetele, on 5,09 miljardit krooni (2008. aasta hindades). Silla ehitamist kavandatakse 15% ulatuses rahastada EL-i Ühtekuuluvusfondi vahenditest.


Juhan Parts: kõige jaoks korraga raha ei jätku

Ärilehele antud intervjuus tõdes majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, et Väinamere parvlaevaliikluse kvaliteet on aina paremaks muutunud. Riigil tuleb aga mõelda sellele, mis saab pärast seda, kui liinileping 2016. aastal lõpeb.
Silla osas on Juhan Parts oma sõnul suutnud asja nii palju edasi arendada, et jõutud on rahastuse teemani ning selles osas ootab ta Reformierakonna ettepanekut.

“Kui saarlased tahavad ja kui Eesti rahvas ütleb, et saarlaste soov on meile tähtis, siis see sild tuleb,” kinnitas ta, aga möönis ka, et rahva arvamus silla osas on kõikuv.
Kümne aasta perspektiivis on Eestil palju suuri projekte ja need tuleb reastada vajaduse järgi. Kõigi jaoks korraga raha ei jätku. Kui küsida sillaületuse eest tasu, siis kataks see Partsi sõnul parimal juhul kuni 10 protsenti silla maksumusest.

Niisiis, kust leida ülejäänud, sillaehituseks vajaminev summa?
“Arvan, et Tallinna–Tartu maantee ehitamine on palju suurema positiivse mõjuga projekt kui Saaremaa sild,” nentis Juhan Parts, lisades, et vähemalt esimese osas neist on ta teinud ettepaneku ehitada maantee neljarealiseks erakapitali toel.

Print Friendly, PDF & Email