Kohaliku omaalgatuse projektid said toetust

Saare maavanem kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) maakondliku komisjoni ettepaneku rahastada selle aasta sügisvoorus 18 projekti kogusummas 20 798,92 eurot.

Kuressaare ühenduste projektidest said toetust viis kogusummas 6310 eurot ja maapiirkonna ühenduste projektidest 13 kogusummas 14 488,92 eurot.

Tähtajaks esitati maakondlikule komisjonile 43 taotlust (9 linnast ja 34 maalt). Kuna palju häid projekte jäi programmi vahendite lõppemise tõttu rahastamata, siis on maavanem esitanud regionaalministrile taotluse lisaraha saamiseks summas 5578,08 eurot. Selle summaga on võimalik täies mahus rahastada seitset maapiirkonna projekti.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku kogukonna areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv kogukonna kaasamise ja tugevdamise kaudu. Programmi valdkonnad on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ja kohaliku elukeskkonna parandamine.


Rahastuse said

Kuressaares
1. MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda – koja tegevustubade ahjude renoveerimine, 1590.–
2. MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühing Möte – “Loomisrõõm kuulub kõigile”, 1076.–
3. MTÜ SÜGress – Saaremaa Ühisgümnaasiumi 95. lennu kabaree, 1594.–
4. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts – “120 aastat merendusõpet ja 100 aastat Eesti Seltsi Maja Saaremaal”, 1100.–
5. MTÜ Kuressaare Linna Pensionäride Ühendus – eakate aasta ühisüritus “Vanaemad, vanaisad, lapsed ja lapselapsed”, 950.–

Maapiirkonnas
1. MTÜ Ruhnu Ekspress – lambavillast asjade valmistamise õpituba, 682.–
2. MTÜ OTI Ralliklubi – OTI ralliklubi tehnikaring, 1600.–
3. MTÜ Mustjala Külaselts – Mustjala mõisa stendi koostamine ja paigaldamine, 552.–
4. Igaküla Seltsing – “Muhu Suurkaevu uus elu”, 1540.–
5. MTÜ EELK Mustjala Anna kogudus – Mustjala Anna kiriku peasissekäigu välisukse ja framuugi renoveerimine, 1320.–
6. MTÜ Pihtla Külade Selts – “Pihtla naised käsitööle”, 788.–
7. Külasema Küla Seltsing – Külasema külakoja remont, 1600.–
8. MTÜ Lümanda Kultuurielu – “Elukestev õpe Lümanda kandis”, 900.–
9. MTÜ Reinuldi – “Seltsimaja soojus”, 993.–
10. MTÜ Pöide Spordiselts – Pöide–Orissaare suusaraja ettevalmistamine, 912.–
11. MTÜ MUHU InSEA – aastaringne tegevus loovuspesas, 1395.–
12. MTÜ Saaremaa Kodukant – “Koolitatud kogukond on võrdväärne partner omavalitsusele”, 1600.–
13. MTÜ Tagavere Optimistid – Tagavere lastemänguväljak, 607,92.–

Print Friendly, PDF & Email