Salme õunakasvataja tahab investeeringutoetusele leebemaid tingimusi (1)

Salme õunakasvataja tahab investeeringutoetusele leebemaid tingimusi

Foto: Egon Ligi

Saaremaa suurima õunaaia omanik Riho Kadastik on murelik, et õunaaedade laiendamiseks küsitud investeeringutoetuse kasutamistingimused on toetuse saajale väga kurnavaks muutunud.

Kirjas põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le tõdeb OÜ Kadastiku Õunaaiad juht Riho Kadastik (fotol), et mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse (meede 1.4.1) viimase kuludeklaratsiooni menetlemisel ilmnesid takistused, mis teevad investeeringu elluviimise väga keeruliseks.

OÜ Kadastiku Õunaaiad ostab sertifitseeritud istikuid Eesti puukoolidest, kes soovivad arve tasumist istikute pookimise või silmastamise hetkel. Ehkki istikud antakse pärast arve tasumist õunakasvatajale üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ja tellija võtab need raamatupidamises arvele, jäävad istikud puukooli kasvama seniks, kuni neid on võimalik õunaaeda istutada.
Kui varem maksis PRIA toetuse välja pärast seda, kui aednik oli puukoolile istikute eest tasunud, siis nüüd makstakse toetus välja alles pärast seda, kui istikud on rajatavasse õunaaeda istutatud.

Riho Kadastiku sõnul on tekkinud olukord, kus õunaaia rajaja peab tegema investeeringu 100-protsendiliselt, kuid saab PRIA-le väljamaksetaotluse esitada alles 1,5 aasta möödumisel pärast investeeringu tegemist.
Selline viivitus on ettevõtjale rahaliselt väga kurnav, sest vahepealne periood tuleb katta laenurahaga, mis tähendab tootja jaoks täiendavaid väljaminekuid.
Lisaks tuleb arvestada, et õunapuuaed hakkab täissaaki andma alles 4.–5. aastal pärast istutamist ning kuni selle ajani tuleb õunaaiale peale maksta. Seega muutub õunaaedade rajamise majanduslik mõttekus väga küsitavaks, märgib Riho Kadastik.

Kadastiku sõnul peaks PRIA arvestama õunapuuistikute väljamaksetaotluste menetlemisel valdkonna spetsiifikat. Õunapuuistikuid ei ole võimalik suurtes kogustes letikaubana osta ja tootmisprotsess on pikaajaline.
Kadastik osutab oma kirjas, et meetme 1.4.1 hindamiskriteeriumides antakse taotluse hindamisel kümme lisapunkti, kui investeering on suunatud aiandusse. Uute arengute valguses tuleb aga tõdeda, et selline signaal on tootjatele eksitav, kui praktiliselt on võimatu investeeringut kahe aasta jooksul ellu viia ja väljamaksetaotluse saab esitada alles 1,5 aastat pärast reaalse investeeringu tegemist.

Riho Kadastik palub põllumajandusministeeriumil koos PRIA-ga kaaluda võimalust maksta tootjatele siiski osa toetust välja pärast tootjapoolsete reaalsete kulutuste tegemist ja istikute vastuvõtmist, nagu see on olnud ka varem.

Print Friendly, PDF & Email