Saarlastest IRL-i liikmed ootavad elamislubade skandaali otsust (15)

Saarlastest IRL-i liikmed ootavad elamislubade skandaali otsust

TAUNIB: IRL-i liikme Argo Kirsi arvates on erakonnakaaslaste käitumine läbinisti vale. Foto: Arhiiv

Eelmisel nädalal Eestit raputanud IRL-i liikmete elamislubade müügi skandaalis jäävad saarlastest erakonnaliikmed eriarvamustele. Osa nõuab päid, teised leiavad, et elamislubadega äritsemine on juba ammu teada asi.

Otsust oodatakse laupäevaselt IRL-i erakorraliselt volikogult, kus päevakorras on nii elamislubade müümise skandaalile hinnangu andmine laiemalt kui ka usaldushääletus ministrite Juhan Partsi ja Ken-Marti Vaheri suhtes.
Saarte Hääl küsis IRL-i volikogusse kuuluvate Saare maakonna esindajate ja IRL-i Saaremaa piirkonna Kuressaare osakonna juhatuse liikmete arvamusi kõnealuse loo kohta.

Nõuavad karistust

Argo Kirss, IRL-i volikogu liige ja Kuressaare osakonna esimees ütles selgelt, et Eesti elamislubadega kauplemine ja sellele teadlik kaasaaitamine on sada protsenti vale tegu ja sellega tegelenud isikud ei tohi mingil juhul kuuluda riigi juhtorganitesse ega olla kaasatud muul tasandil (komisjonid, töögrupid jne) riigi asjade korraldamisse. Ka erakonda kuulumine peaks senikaua olema välistatud, kuni on tunnistatud oma ränka ekslikku käitumist ja seda siiralt kahetsetud.

Tema hinnangul on omaette teema need inimesed, kes võisid sellest kauplemisest teadlikud olla, kuid ei võtnud midagi ette selle ärahoidmiseks. “Kui selliseid isikuid on meie ministrite hulgas, siis minu meelest peaks erakond nad tagasi kutsuma,” sõnas Kirss.
Tema hinnangul ei piisa siin kindlasti lihtsalt asjaosaliste ütlusest, et “ei olnud tõesti teadlik”.

Pikaajalised sõprussuhted, elamislubade kvoodi kummaline suurendamine, samuti Indrek Raudse ja Nikolai Stelmachi osalemine ministeeriumi komisjonides, kus arutati elamislubade küsimusi, ei jäta veenvate selgituste andmiseks just palju võimalusi.
“Loodan, et volikogu liikmetel on piisavalt küsimusi ja asjaosalistel ammendavaid vastuseid selguse saamiseks ning usaldamise/umbusaldamise osas õige otsuse langetamiseks,” ütles Argo Kirss.

IRL-i Kuressaare juhatuse liige Mart Tamm hindas Raudse ja Stelmachi tegusid väga negatiivselt. Laupäeval toimub ministrite Partsi ja Vaheri osas usaldushääletus, ja Tamm ootab oma sõnul Ken-Marti Vaheri tagasiastumist. “Asi on toimunud otseselt tema vastutusalas,” lisas Tamm. Juhan Parts võiks tema arvates majandusministrina jätkata, sest tema vastutusvaldkonna seotus on kaudsem.

Ootavad volikogu

Martin Kupp, samuti IRL-i volikogu liige, ütles, et oma otsuse saab ta selgelt kujundada alles pärast asjaosaliste selgituste ärakuulamist laupäevasel volikogul.
“See, et elamislubade äris nimetatud isikud on sellise tegevusega tegelenud, oli teada juba enne riigikogu valimisi, seda on teadnud ka kapo,” lisas ta. Mehed on ju riigikogust ja Tallinna linnavolikogust tagasi astunud, seega oma karistuse saanud. Seda, et ministrid Parts ja Vaher võiksid asjas kuidagi süüdi olla, Kupp oma sõnul ei usu.

IRL-i volikogu liige Jaan Lember ütles, et ei ole viimastel aegadel poliitikas aktiivselt tegev olnud. Seepärast ei ole ta materjalide ja selgitusega veel nii tuttav, et saaks praegu oma seisukoha välja öelda. “Selles asjas on palju nüansse,” lisas Lember. Juhul kui tuvastatakse, et tegemist on seadusevastase tegevusega, peavad mehed muidugi lahkuma. Kuid enne tuleb selgitused ära kuulata ja asjaolud selgeks teha.

Probleem on laiem

Tarmo Kõuts, IRL-i aukohtu liige leidis, et aukohus peab kindlasti asja arutama. Aukohtu otsus on küll eelkõige nägemus asjade eetilisest küljest. Oma konkreetset seisukohta isikute suhtes ei saa ta oma kinnitusel välja öelda, sest see võiks mõjutada aukohtu tööd.

Kõutsi arvates on probleem aga laiem. Tänane Eesti poliittehnoloogia on taandanud riigikogu liikmed kummitempli lööja rolli. Praegune skandaal on tegelikult osa laiemast ja mitmeid erakondi puudutavast eetilisest kriisist.
IRL-i Kuressaare juhatuse liige Leonid Siniavski lausus samuti, et tegemist on ühiskonda laiemalt puudutava teemaga.

Nimelt ei ole ühiskonnas eetilised printsiibid selged ja rehepaplus lööb alailma siin-seal välja. Nn JOKK-skeeme kasutatakse kahetsusväärselt palju – otsest seaduserikkumist ei ole, kuid moraalseid ja eetilisi tõekspidamisi ei peeta miskiks, rääkis Siniavski.
Tema sõnul saab konkreetses juhtumis otsuse vastu võtta ikkagi IRL-i volikogu.

Print Friendly, PDF & Email