Lihtne küsimus (6)

Miks ei lubata jahimeestel lasta väiksemate sarveharudega hirvepulle?

Minu ja ka mitmete teiste põllumeeste tootmisele tekitavad juba aastaid kahju hirvekarjad. Eelmisel talvel lõhuti silorullid hirvepullide poolt, keda loetlesin oma farmi läheduses ükskord kokku 12 isendit.

Pöördusin jahimeeste poole, kes vastasid, et neil on talvel taskus küll hirvepulli küttimise luba, ent minu põlde rüüstavate loomade peale saab vaid käsi laiutada, sest keskkonnaameti spetsialist Jaan Ärmus nõuab jahimeestelt vaid medalivääriliste sarvedega või pulksarvedega pullide küttimist. Pulksarvedest suuremate sarvedega pullil peavad olema vähemalt 13 haruga sarved, väiksemate loomade küttimine olevat keelatud.

Juba praegu olen näinud taas neljapealist pullikarja oma talu lähedal liikumas, kusjuures ühelgi loomal ei ole pulksarvi ega sarveharude hulka 13. Talve saabudes see kari suureneb ilmselt veelgi.
Uurisin jahialast seadusandlust ega leidnud mitte kusagilt sätet, mis keelaks vähemate sarveharudega hirvepullide küttimist.
Minu küsimused: miks ei lubata jahimeestel lasta väiksemate sarveharudega pulle? Millisele seadusandlikule aktile tuginedes annab keskkonnaamet jahimeestele korralduse küttida vaid 13 ja rohkemate sarveharudega hirvepulle?

Hirvemuret kurtnud põllumehe nimi on
toimetusele teada.

Vastab keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare osakonna juhataja Kaja Lotman:

2011/2012 jahihooajaks on kehtestatud Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 1.06.2011 korraldusega nr HLS 1-15/11/194 Saare maakonna jahipiirkondadele punahirvede küttimiseks minimaalne küttimiskvoot kokku 520 punahirve.

See tähendab seda, et küttida tuleks vähemalt 520 isendit ja küttimise ülemist piiri ei ole kehtestatud.
Küttimistingimusteks on sama korraldusega kehtestatud punahirvede küttimise sooline struktuur: pulle 30%, lehmi 40% ja vasikaid 30%. Küttida tuleks eelkõige värskete ulukikahjustuste piirkondades. Jahipiirkonna kasutajal on lubatud punahirve küttimisstruktuuri ja küttimismahtu muuta 10% ulatuses.
Nendest tingimustest tulebki Saare maakonna jahipiirkondade kasutajatel 2011/2012 jahi­hooajal punahirvede küttimisel lähtuda.

Print Friendly, PDF & Email