Kolledži lõpetajad uurisid ettevõtlust

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži lõputööde kaitsmisel sai kümnest tudengist kolm oma töö hindeks “suurepärane”.

TTÜ Kuressaare kolledži direktori Anne Keerbergi sõnul olid lõputööde kaitsmised üsnagi edukad, kuna häid tulemusi oli mitmeid. 14 kaitstud diplomitööd on Keerbergi sõnul seotud Saaremaaga, mõne ettevõttega (nt Lümanda söögimaja, Kuressaare spaarestoranid, Saare Kütus, Lillemaja, Väinamere Teenindus) üleüldse ettevõtlusega, nagu mahetoidu turustamine, piirkondliku ettevõtluse kaardistamise võimalused; või turismisihtkoha arendamise teemaga (seiklusturism, äriturism, kalandusturism, Abruka turismitoote arendus). Neli lõputööd on seotud mõne muu ettevõttega Eestis ja kaks tööd laiema teemaga – lemmikloomaga reisimine maailmas ja Eestis ning Eesti majutusasutuste valmisolek lemmikloomade vastuvõtuks, reisiblogide informatiivsus.

Anne Keerbergi hinnangul väärib esile tõstmist Mari Troobi diplomitöö “Lääne-Saaremaa pärandtoitude edasiarendamine Lümanda Söögimajas”, kuna see on aktuaalne Saaremaa pärandtoidukultuuri uurimise osas.
“Lääne-Saaremaa ja selle piirkonna pärandtoitude kultuur on suhteliselt laialdane – leidub mitmesuguseid erinevaid roogi, mida vanasti valmistati,” tähendas kolledži direktor, lisades, et praegu on niisuguse toidukultuuri taastamine üsna populaarne.

“Taolised head tööd ärgitavad vahest kohalikke ettevõtjaid ja omavalitsejaid välja pakkuma uusi lõputööde teemasid,” arutas Keerberg. Seda seepärast, et diplomitöö on ikkagi mahukas rakenduslik uurimistöö, mida saab edukalt kasutada oma ettevõtte või asutuse mõne probleemi, töökorralduse või tootearenduse idee analüüsimiseks, äriplaani põhjenduseks või arendusettepanekute koondamiseks.


20 lõpetajat

Tänavu lõpetab Kuressaare kolledži 20 üliõpilast, neist kümme kaitses oma diplomitöö juba kevadel ja teine osa nüüd. Kummalgi korral kaitses oma töö kuus turismi- ja toitlustuskorralduse (TTK) eriala ja neli väikeettevõtluse (VE) eriala lõpetajat, kokku aasta peale 12 TTK ja 8 VE eriala üliõpilast.
Kolledži traditsiooniline lõpuaktus toimub 16. detsembril Kuressaare linnuse kapiitlisaalis kell 14.

Print Friendly, PDF & Email