Juhtkiri: Kirja panemata seadus (1)

Laupäeval koguneb IRL-i volikogu, mille kokkukutsumise põhjuseks on aina tuure võttev elamislubadega äritsemise skandaal. Küllalt kostab hääli, et kui seadust ei ole rikutud, siis ei ole asjaosalised milleski süüdi.

Eesti on õigusriik. See tähendab, et kirja pandud õigus ehk seadus reguleerib suurt osa ühiskonnaliikmete vahelistest suhetest. Aga mitte kõiki suhteid. Ning seadus ei ole kaugeltki absoluutne ja igavene väärtus.

Euroopalikus õigusruumis on kõik seadused inimese tehtud ja inimese poolt muudetavad. Eestis teevad ja muudavad seadusi samuti inimesed – riigikogu liikmed. Kõiki norme ei panda kunagi kirja ja selleks pole vajadustki. Kirja panemata seadused on aga sama olulised kui õigusaktides kirjas olevad.

Varas, kes vahele ei jää ja kohtu alla ei lähe, on inimeste silmis ikkagi varas, sest ta on varastanud. Väljapressija, kes kohtu alla ei lähe, on sellest hoolimata väljapressija. Ja elamislubadega äritsenud riigikogu liige või seda äritsemist lubanud minister on inimeste silmis oma usaldusväärsuse kaotanud ka siis, kui seadus sellise teo eest praegu veel karistust ette ei näe.

Print Friendly, PDF & Email