Perearstid ja -õed jäävad asendajata (4)

Perearstid ja -õed jäävad asendajata

LOODAB ABI: Perearst Mari Sootsi sõnul oleks arstidele ja õdedele asendajaid vaja. Foto: Egon Ligi

Saare maakonna perearstidele ja -õdedele ei soovi keegi puhkust anda. Arstide-õdede puhkuseprobleem on seega jätkuvalt terav.

Sotsiaalministeeriumis on käimas pilootprojekt perearstidele ja -õdedele puhkuse ajaks asendajate leidmiseks. Novembri lõpus selgus, et otseselt Saare maakonnas ükski arst ja õde asendajaks tulemise soovi avaldanud ei ole.
Perearstide ja -õdede puhkusele minek on problemaatiline olnud eelkõige seal, kus perearst peab oma nimistut üksinda. Töölepingu seadus näeb ette, et iga töötaja peab vähemalt ühe puhkuse osa saama välja võtta kahe nädala pikkusena. Tegelikkuses ei ole see paljudel perearstidel ja -õdedel seni võimalik olnud.

Üritatakse abilisi leida

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna nõunik Pille Saar ütles, et 55-st avalduse esitanud arstist ja õest vastas esitatud tingimustele 21 õde ja 15 arsti. Otseselt Saare maakonnas keegi asendust pakkuda ei soovinud, kuid paari arsti jaoks ei olnud tööpiirkond määrava tähtsusega.
“Räägime arstidega läbi ja loodetavasti üks neist soostub Saaremaal ühe kuu jooksul perearsti asendama,” avaldas Pille Saar lootust. Saare maakonna pereõdedele praegu asendaja saamise lootust pole.
Enamik asendajatest soovib töötada Tallinnas, Tartus või Ida-Virumaal.

Asendatakse üksteist

Saaremaa perearstide seltsi esindaja Mari Soots ütles, et pilootprojekti tulemist on põnevusega oodatud. Maakonna perearstid töötavad niigi väga suure koormusega ja asendajate leidmise korraldust on pikisilmi oodatud.
Kuressaare perearstikeskuse perearst Eha Tali ütles, et perearstikeskus, kus on mitu perearsti koos, leiab tavaliselt arstile puhkuse ajaks asendaja. Siiski on asendamine probleem ka siin. “See tähendab, et üks väsinud arst asendab teist väsinud ja puhkusele läinud arsti,” lisas Tali.
Aeg-ajalt on perearstikeskust puhkuseaegadel välja aidanud ülikooli arstiteaduskonna tudengid.

Arst-resident aitas olukorrast välja ka Valjala. Sealne pereõde Liilia Koit ütles, et pereõe puhkusest ei saa veel juttugi teha. Arstist oli siiski ka talle abi. “Arst oli ju iga päev olemas ja minul kui õel oli selle võrra kergem,” märkis Koit, kelle sõnul oodatakse riigipoolset lahendust pikisilmi.
Kihelkonna pereõde Lii Nael ütles, et tema on saanud oma puhkuse välja võtta, kuna vastastikku asendatakse teineteist Lümanda pereõega. Arsti puhkuse ajal on asendaja seni käinud Kuressaarest, kuid ainult paaril päeval nädalas.

Salme perearsti Tiina Tarkini sõnul on nemad seni olnud õnnelikus olukorras – perearstipunktis on ka osalise tööajaga arst, kes võtab perearsti puhkuse ajaks täiskoormuse.
Seevastu Kuressaare perearst Triin Nirgi ütles, et perearstidele on lubatud asendaja leidmisel abi juba aastaid, kuid tegelikkuses pole seni tuge tulnud. “Ka maavalitsus esmatasandi arstiabi korraldajana ei ole osanud siin tuge pakkuda,” lisas ta.

Kohapealt abi ei saa

Esmatasandi arstiabi korraldamine ongi seaduse kohaselt olnud maavalitsuste ülesanne. Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru ütles, et maavalitsustel tõesti kohustus on, kuid hoobasid lahenduste leidmiseks mitte.
“Saaremaa perearstide nimistud on niigi väga suured ja arstide keskmine vanus 52 eluaastat,” märkis Tõru. “Kui noori peale ei tule, mis saab siis esmatasandi arstiabist 10 aasta pärast?”

Ministeeriumi nõunik Pille Saar kinnitas, et lähema aasta jooksul on perearstindus kavandatud viia tervishoiuameti alluvusse. Nii saab kõigil Eesti perearstidel olema senise 15 maavalitsuse asemel suhtlemiseks üks partner, kes vajadusel kuulutab näiteks asendaja leidmiseks konkursse ja tegeleb muu üldise korralduse poolega.
Pille Saar lisas, et asendusteenust pakkuda soovivate arstide ja õdede avaldusi oodatakse jätkuvalt. Loodetavasti leidub siiski mõni arst ja õde, kes Saare maakonnas perearste asendada võiks.

Print Friendly, PDF & Email