Haanja mehed tahavad künklikele põllulappidele suuremat toetust

Kui saarlased tahavad toetust poollooduslike koosluste majandamise eest, siis võrokesed on hädas ebavõrdsusega, mida kogevad need põllumehed, kes peavad maad harima künklikel, järskude kallakute ja väikeste põllulappidega aladel.

Väikesed ja ebakorrapärase kujuga põllud kallakutel sunnivad sageli põldu harima mitte nii, nagu vaja oleks, vaid nii, nagu saab. See tähendab oluliselt suuremat kütusekulu kui suurematel korrapärase kujuga põllulappidel tasastel aladel.

Kuna künklikel aladel on põllumajandus vähem tulus, on siin ka eriti selgelt paigast ära proportsioon maahooldustoetustega, mistõttu inimesed ei ole sageli huvitatud põllumaade talunikule rendile andmisest, vaid kasulikum on ise toetus välja võtta ja viia maadel läbi vaid minimaalne, toetuse saamiseks vajalik niitmine. See takistab olemasolevatel taludel laienemist, kuna ebasoodsa piirkonna talunik ei suuda maksta põllumaade eest nii suurt renti, mis ületaks maahooldustoetuse määra.

Võrumaa talupidajate Liit ja Haanjamaal tegutsevad talupidajad leiavad, et riik peaks tellima analüüsi põllumajanduse täiendavate kulude kohta künklikel, järskude kallakute ja väikeste põllulappidega aladel, et saada põhjendatud teaduslik alus antud teema kohta põllumajanduspoliitiliste otsuste tegemiseks.
Võrdsemate võimaluste loomiseks eri piirkondade põllumeestele oleks vaja diferentseerida põllumajanduslikke toetusi nii, et väikeste põllulappide jaoks kehtestada suuremad toetuskoefitsiendid kui suurematele. Samuti tuleks diferentseerida toetuse koefitsiente põldude kallaku järgi vastavalt põllumaakaartidele, kus kallak ületab teatud piiri.

Võrokeste hinnangul võib senise olukorra jätkudes katkeda kohapealsete põllumeeste põlvkondade järjepidevus. Noored potentsiaalsed põllumehed ei pruugi olla sellistel tingimustel valmis tööle hakkama ning võib juhtuda, et praegused keskealised ja vanemad “mägilastest” talupidajad ei leia oma tegevusele jätkajaid.

Põllumajanduse võimalik hääbumine sellistes piirkondades ei ole ainult mõne kohaliku põllumehe probleem. See on ka laiem sotsiaalne ja kultuuriline küsimus Haanjamaa traditsioonilise eluviisi ja maastike säilitamisest, millel on oluline mõju kogu kohaliku kogukonna elule. Haanjamaal kui hinnatud turismipiirkonnas võib see tähendada kogu maastiku väärtuse kahanemist võimalike külastajate jaoks.

Print Friendly, PDF & Email