Saaremaal toodetud õhufiltritel on perspektiivi

Nordic-Filters OÜ toodab 2009. aasta oktoobrist mitmesuguseid ventilatsioonisüsteemidele mõeldud õhufiltreid ja filtrielemente.

Idee neid toota sündis ühel äripartneritest, kes oli varasema töö käigus selle valdkonnaga kokku puutunud. Et alustada aga päris oma tootmisega, vajas ta investorit. Selle ta ka leidis, olles edasi andnud oma visiooni. Loomulikult ei saanud esitletud äriplaan päris algsel kujul teoks: kaasnenud on palju ettenägematuid lisakulusid, plaanides on tulnud korrektuure teha, kuid see kõik on osa normaalsest arengust.

Ettevõtte käivitamisele on paljuski kaasa aidanud alustava ettevõtja toetus ja edasine sünergiline koostöö EAS-iga. Uue ettevõtte käivitamine on mõjunud arendavalt ja positiivselt ning on kokku viinud paljude uute inimeste ja ettevõtetega. Nordic-Filtersi praegusele tegevjuhile Ever Lipule oli filtritootmise maailm eelnevalt tundmatu ja projekti alustamiseks tuli end selle uue maailmaga kurssi viia. See omakorda on mõjunud motiveerivalt.

Lühikese tegutsemisajaga on saadud ka positiivset tagasisidet, mis omakorda on andnud tegutsemisindu.

Saaremaa arenduskeskus tunnustas koostöös Saaremaa ettevõtjate liiduga Nordic-Filters OÜ-d Staarstartija 2011 tiitliga, mis antakse tublile alustajale leidliku idee või efektiivse alustamise eest. Hästi on mõjunud see, et EAS on oma erinevate toetustega abiks olnud. See näitab omamoodi usaldust ettevõtte tegevuse vastu.

2011. aastast alustas ettevõte koostööd SA-ga Hea Hoog, misläbi saavad tööd ja tegevust Sõmera hooldekodu kliendid.

Ettevõtte käivitamine pole olnud ainult meelakkumine ja kõik ei ole läinud sugugi nii sujuvalt. Alguses oli probleeme tarnijatega Aasiast – palju tuli praaki, tähtaegadest ei peetud kinni, oli arusaamatusi kultuuriliste erinevuste tõttu. Tänaseks on nendest probleemidest üle saadud ja pole olnud põhjust põhitarnijaid vahetada.

Soovituseks teistele tootmisettevõttega alustajatele ütles Ever Lipp: “Tootmine on loominguline protsess. Sul on palju meetodeid ja võimalusi tulemuse parandamiseks, efektiivsuse tõstmiseks, kuidas paberile pandu reaalselt ellu viia. Suur osa on oma ideedel ja leidlikkusel. Miski pole jääv. Lähene loominguliselt!”

Lähitulevikus tahab ettevõte jõuda välisturgudele. Selleks on olulisel kohal erinevad sertifikaadid, vastavus normeeringutele. Ettevõte tegeleb sellega ja 2012. aastal loodetakse jõuda oluliste tulemusteni.

Ettevõtte käivitamisprotsessist peale on sujunud edukas koostöö Saaremaa arenduskeskuse konsultantidega ja see jätkub ka välisturgudele sisenemiseks.

Merike Ilvest
SAK-i ettevõtluskonsultant

Print Friendly, PDF & Email