Saaremaa soomlased toetasid abivajajaid (1)

Saaremaa soomlased toetasid abivajajaid

SOOMLASED SAAREMAAL: Saaremaa soome seltsi eestvedajatel Sinikka (juhatuse esimees) ja Kairo Pilvistel on rahuloluks põhjust – nii ettevõtluses kui ka seltsitegevuses on 2011. aasta olnud edukas.
Foto: Aare Laine

Soome Vabariigi iseseisvuspäeva eelsel peoõhtul laupäeval Kuressaares Arensburgi restoranis kogusid Saaremaa soome seltsi liikmed vähekindlustatud saarlaste abistamiseks 1375 eurot.

Soome seltsi eestvedaja Sinikka Pilviste sõnul jagatakse heategevusest saadud tulu kolmeks. Juba eile viidi suur kogus üleriideid – ligi kaks tonni – Sõmera hooldekodu elanikele.

Maakonna sotsiaaltöötajate abiga on välja valitud ka pered, kellele enne jõule kinkekaardid üle antakse.

Peoõhtul oli seltsi esimehel hea tõdeda, et 2011. aasta on Saaremaa soome seltsi liikmeil hästi läinud. Seltsiga on liitunud mitu uut rahvuskaaslast. Soome seltsi liikmete arv küünib juba üle 250. Sinikka Pilviste sõnul on enamikul seltsi liikmeist kas korter Kuressaares või suvila kusagil maakonnas.

Kuigi suurem osa seltsi liikmeist naudib Saaremaal elamist-olemist suvekuudel, on neidki, kes siin aastaringselt ettevõtlusega tegelevad. Sinikka ja Kairo Pilviste kasvatavad oma Ranna Villa talus Küdema külas Šoti mägiveiseid ja on sel alal maakonnas ühed edukamad. Kuressaares tegutsevad soomlased nii toitlustuses kui ka butiigipidajaina. Nii mõneski paigas Saaremaal ja Muhus on põhjanaabrid tugevamini kanda kinnitanud ja leidnud neile meelepärast ettevõtluse alast tegevust.

Sellel aastal on selts korraldanud kaks keelekursust, õpetamaks soomlastele eesti keelt.

Seltsi juhatuse liikme Kairo Pilviste sõnul on seltsi üks eesmärke aidata soomlastel paremini Eesti ühiskonda integreeruda. Selle ülesandega on siiani kenasti hakkama saadud. Kord kuus saavad seltsi liikmed kokku, arutamaks nii päevateemalisi probleeme kui ka tulevikuplaane.

Seltsi tegevuses löövad kaasa ka eestlased, keda on liikmeskonnast veidi alla kümne protsendi. Soome iseseisvuspäev on täna. 1917. aasta 6. detsembril, seega 94 aastat tagasi, kuulutas Soome parlament, etuskunta Soome iseseisvaks.

Print Friendly, PDF & Email