Lugeja kiri: Traditsiooniline reaal- ja loodusainete päev Muhus

29. novembril toimus Muhu põhikoolis kolmas reaal- ja loodusainete päev, milles osalesid Orissaare gümnaasiumi, Tornimäe põhikooli ja Muhu põhikooli kaheksandate ja üheksandate klasside nutikamad õpilased.

Nüüdseks juba traditsiooniks saanud üritus toimub ühel aastal Muhus, järgmisel Orissaares. Eesmärk ei ole võistelda kool kooli vastu, vaid teha koolide vahel koostööd, tõsta reaal- ja loodusainete populaarsust, arendada õpilaste meeskonnatööoskusi ning läbi ühiste tegemiste targemaks saada.

25 õpilast loositi viide võistkonda, iga võistkond näitas oma oskusi ja teadmisi keemias, matemaatikas, füüsikas, geograafias, bioloogias, aga ka ajaloos kombineeritult arvutamisega.

Lahendada tuli nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid. Eriti meeldisid osavõtjatele ka seekord praktilise sisuga elulised ülesanded. Näiteks määrati füüsikakabinetis kehade massi ja nööri pikkust ilma mõõtmisvahenditeta, bioloogias pidi tundma erinevaid puuliike koore või okste järgi, keemias tehti “värvilist kokteili” ainete tiheduse leidmiseks jne.

Selgitasime iga ainevaldkonna parimad tundjad. Üldvõitjad olid sel aastal Emma Maltis, Agnes Äkke, Elisa Kipper, Kristjan Mägi ja Mikk Kärner. Tänukirja said kõik osalejad.

Tiina Saar
Muhu põhikooli matemaatikaõpetaja

Print Friendly, PDF & Email