Sillauuringutele on kulunud 2 miljonit eurot (14)

Muhu ja mandri vahele plaanitava silla või tunneli uuringutele on kulunud ligi 30 miljonit krooni ehk ligi kaks miljonit eurot.

Maanteeameti andmeil alustati uuringutega 1997. aastal, kui Eesti geoloogiakeskus uuris ja puuris merepõhja võimalikel sillatrassidel. Maksumus 144 600 krooni.

1998. aastal koostas Tartu ülikool ülevaate Suure väina piirkonna looduskeskkonnast (100 100 kr) ja geoloogiakeskus jätkas 203 000 krooni eest uuringuid tunneli rajamise tasuvushinnangute tegemiseks. Samal aastal koostas ka maanteeameti tehnokeskus Saaremaa püsiühenduse tasuvusuuringu, mis läks maksma 30 000 krooni.

1999. aastal valmis Suure väina püsiühenduse ja praamiliikluse arengu prognoos, mille eest Tallinna tehnikaülikoolile maksti 130 000 krooni. Lisaks sai TTÜ 300 000 krooni Suure väina silla konstruktsioonide tehnilismajandusliku võrdluse aruande eest.

TTÜ Saarte instituudil valmis 1999. aastal Suure väina püsiühenduse sotsiaal-majandusliku mõju lõpparuanne, mis läks maksma 240 000 krooni. Tartu ülikool tegi aga 160 000 krooni eest Saaremaa püsiühenduse trassivariantide keskkonnamõjude hindamise.

Aastail 2000–2001 viis Stockholmi ülikool läbi Suure väina merepõhja uuringud ja Norra maanteeameti abiga koostati püsiühendusega seotud liikluse prognoos. Lisaks valmis PricewaterhouseCoopers’il Saaremaa püsiühenduse lõpparuanne. Need tööd läksid kokku maksma 2,71 miljonit krooni.

2002. aastal tegi Teede tehnokeskus kolm uuringut, milles võrreldi püsiühenduse tehnilisi lahendusi ja hindu, merealuse tunneli tehniliste lahenduste ehitus- ja korrashoiuhindu ning valiti Hanila ja Muhu valda läbivaid maanteetrasse. Need tööd maksid kokku ligi 1,3 miljonit krooni.
2005. aastal koostati Saaremaa püsiühenduse majandus- ja keskkonnaanalüüs ja maksti selle eest Taani firmale Ramboll 7,745 miljonit krooni.

2008. aastal alustati seni viimase uuringu “Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava” koostamist ja keskkonnamõju hindamist. Seni mahukaima uuringu viis läbi WSP Finland OY ja selle maksumus on 15 930 000 krooni.

Loe kõrvalküljelt ka Bruno Pao arvamuslugu “Tormistel aegadel ei tasuks silla ehitamiseks mõeldud raha tuulde loopida”.

Print Friendly, PDF & Email