Kaitseliitlased vallutavad Saaremaa (16)

Suurõppuse Orkaan põhitegevus koondub sel aastal Mustjala, Kaarma, Valjala, Pihtla, Leisi, Orissaare, Laimjala, Pöide ja Muhu valla territooriumile.

Õppuse legendi kohaselt saabub maakonda mandrilt hulk põgenikke. Põgenikevooluga koos tulevad ka kujuteldava vaenlase diversandid. Legend näeb ette intsidendi põgenikega Väina tammi Saaremaa-poolses otsas, mitmeid kontrollpunkte Kuivastu–Kuressaare maanteel, asulates jm.

Kaitseliidu Pärnu, Lääne ja Saare maakonna malevate traditsiooniline ühisõppus Orkaan toimub 2.–4. detsembril. Õppusel harjutatakse elutähtsate objektide kaitsmist, maanteedele rajatakse vaatlusposte ja asulates patrullitakse.

Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora ütles, et õppusel harjutatakse sisejulgeoleku tagamist sõjaeelses kriisisituatsioonis.

“Orkaaniga” samaaegselt harjutavad kriisiolukorras toimetulekut ka kuus Ida-Saaremaa vallavalitsust.

Sisejulgeoleku tagamine algab näiteks asulate sissesõiduteedele kontrollpunktide rajamisest ja ka läbisõitvate sõidukite kontrollimisest.
Kuivastu–Kuressaare maanteel on 2. detsembri õhtupoolikust kuni 4. detsembri lõunani kiirusepiirangud Liiva alevikus, Kuivastu–Kuressaare maantee ristumiskohal Tornimäe–Orissaare maanteega, Mehama, Ratla, Kaali ja Upa teeristil ning Orissaare ja Leisi vallapiiri tähistava liiklusmärgi juures.

Kiirusepiirangud on ka Tõlli–Mustjala–Tagaranna ja Upa–Leisi maanteel. Kontrollpunktid ja kiirusepiirangud asulates võivad liiklejaid oodata Orissaares, Valjalas, Kaalis ja Kahtla koolimaja juures. Kiirusepiirangutega teelõikudel sõites peab nädalavahetusel arvestama, et sihtkohta jõudmise aeg võib veidi pikeneda.

Moora sõnul ühistranspordi liikumist ei takistata ja ka teised liiklejad saavad maanteel kõigist kontrollpunktidest mööda sõita. Küll aga aeglustavad kontrollpunktid ja kiiruspiirangud Kuivastust Kuressaarde sõitu. Seepärast palutakse liiklejail tähelepanelikult liiklusmärke jälgida ja õppustega seoses toimuvasse kannatlikult suhtuda.

Kristjan Moora kinnitas, et õppuse piirkonnas tulevahetuse imiteerimiseks kasutatavad paukpadrunid ja lõhkepaketid ei ole elanikele mingil moel ohtlikud. Lisaks kaitseliitlastele on õppusesse kaasatud kodutütred ja noorkotkad olulistes rollides – kes põgeniku, kes kohaliku elanikuna.

Õppuste ettevalmistus käib hooga juba paar nädalat ning möödunud nädalavahetusel harjutati staabi- ja sidetööd. Kolonelleitnant Moora lisas, et Kaitseliit loodab elanike mõistvat ja toetavat suhtumist.

Print Friendly, PDF & Email