Kaarma vallas tõuseb prügiveohind (6)

Kaarma vallavalitsus rahuldas OÜ Prügimees taotluse tõsta 1. jaanuarist segaolmejäätmete veo hinda.

Järgmise aasta 1. jaanuarist tõuseb segaolmejäätmete veo hind Kaarma vallas sõltuvalt konteineri mahust 1,73–4,03%.

Prügiveohind Kaarma vallas tõuseb vaid jäätmete vastuvõtutasu suurenemise võrra, kinnitab vallavalitsus. Nimelt tõstab riik 1. jaanuarist saastetasu 14,38 eurolt 17,25 euroni tonni kohta, mis kergitab jäätmete vastuvõtuhindasid ka prügilates ja Kudjape jäätmejaamas.

Print Friendly, PDF & Email