Maakonna kodanikeühendused said pärjatud (4)

Maakonna kodanikeühendused said pärjatud

AITÄH VABATAHTLIKELE: MTÜ Meelespea esindaja Aive Tammsalu (paremal) sai tänumeene kätte Saare maavalitsuse ja SA Saaremaa Arenduskeskuse esindajatelt. Vasakult Helje Pent, Agne Petersoo ja Piret Pihel.
Foto: Ivika Laanet

Saare maavalitsus ja SA Saaremaa Arenduskeskus tunnustasid eile kodanikuühiskonna konverentsil “Vabatahtlikkus – Saaremaa 2011” maakonna parimaid kodanikuühendusi.

Auhinnatud said viis kodanikuühendust erinevates kategooriates.

Kena mõte – MTÜ Väinamere Uisk

Auhinnaga tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi. Ajaloolise uisk-tüüpi purjelaeva teemapark, laevaehitus, uisukoda ja uisusaun on vaieldamatult üks tähelepanuväärne mõte, väärtustamaks piirkonna merendustraditsioone.

Tehtud on põhjalik eeltöö, kogumaks ajaloomaterjale ja konsulteerimaks ekspertidega, et mõista uisu kujunemislugu, selle funktsioone ja tähendust Väinamerel. Lisaks eeltööle on alustatud uisu ehitust ning uisu I ehitusetapp on tänaseks lõppenud. Veeskamine on planeeritud sügisesse 2012.

Kena kodanikuühendus – MTÜ Jööri Küla Selts

Auhinnaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab piirkonna elanike seas head mainet.

Jööri külaselts on mõtetelt ja tegudelt suur ja eeskujuks paljudele külaseltsidele. Külaselts on andnud suure panuse piirkonna ajaloo talletamisel, eksponeerimisel ja taaselustamisel. Jööri külamuuseumis on üle kahe tuhande piirkonnast kogutud vana eseme, mida külastajale eksponeeritakse. 2011. aastal avati Jööri külakompleksis lisaks olemasolevatele hoonetele ja rajatistele laululava, piimamuuseum, puutöökoda jm.

Ka külaseltsi korraldataval üritusel Jööri Folk pöörati suurt tähelepanu traditsioone ja pärimust kandvatele õpitubadele ja talutööde tutvustamisele, kavandatuna just noorte jaoks. Kindlasti on Jööri Folk ühe väikese külaseltsi suur tegu, mis ühendab kogukonda ning suurendab ühist mõtlemist ja tegemist.

Kena tegu – MTÜ Lõuna-Saaremaa Külade Selts

Auhinnaga tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale. Lõuna-Saaremaa külade selts võttis ette ehitada mitme küla peale bussiootepaviljon, kasutades omafinantseeringuna külaelanike vabatahtlikku tööd. Projekt õnnestus ja külaelanikud said rikkamaks teadmiste võrra toetusega rajatavate objektide ehitamise keerukusest.

Kena algatus – MTÜ Meelespea

Auhinnaga tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul. Meelespea on korraldanud heategevusturgu, mille tuluga toetatakse abivajajaid.

Kena koostöö – Kaarma vallavalitsus

Auhinnaga tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut. Kaarma vallavalitsus on algatanud külavanemate ümarlaua ja projekti “Koostöö aktiivne kogukonnaliider”, mis eeldatavasti viivad külade aktiivsuse ja omavahelise koostöö suurenemisele ning külavanemate endi algatatud regulaarse ümarlaua loomiseni 2012. aastal.

Vallavalitsus on loonud eeldused ja võimalused, et kodanikuühendused vallas areneda saaksid – tagatakse kaasfinantseering projektidele, mis erinevatest fondidest rahastust leiavad, loodud on valla sihtasutus, mis võimaldab valla kodanikeühendustel saada sildfinantseeringut projektide elluviimiseks.

Helje Pent
SA Saaremaa Arenduskeskus MTÜ konsultant

Piret Pihel: vabatahtlikkus on mõtteviis
Eile, kodanikupäeva eel toimunud kodanikuühiskonna konverents oli korraldatud kannustatuna sellest, et 2011. aasta on kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks.

SA Saaremaa Arenduskeskus juhataja Piret Pihel nentis, et konverentsi kavva võeti ka mõned toetavad teemad, nagu näiteks Saaremaa majandus üleüldisemalt.

“Seda seepärast, et majandus on see, mis loob keskkonda, mis kogu aeg muutub ja mille vastu on inimestel alati huvi,” selgitas Pihel. Ülejäänud etteasted konverentsil olid edulood vabatahtlikust tegevusest ja ka rahastamisvõimalustest.

“Vabatahtlikkus oma loomult on mõtteviisi küsimus. Inimene kas on valmis tegema vabatahtlikku tööd või ei ole,” märkis ta. Kui seda mõtteviisi levitada, siis haarab järjest rohkem inimesi sellest kinni ja kaasatulejaid on rohkem. “Eriti kui räägime mõnest külakogukonnast, kus algatusi on üldse vähem. Riskikoht ongi see, kui see üks n-ö sädeinimene ära kolib ja vabatahtlikud algatused kaovad,” leidis Pihel.

Kodanikuühiskonna konverentsi peab Piret Pihel just selliseks “väetiseks”, et oleks viljakas pinnas vabatahtlikeks ettevõtmisteks olemas. “Et kõik saaksid aru, et seda on vaja heade ideede levikuks kasta. Siis võidab terve kogukond sellest,” kinnitas ta.

Konverentsi on Piheli sõnul korraldatud juba neljandat aastat just kodanikupäeva vahetus läheduses. Esimest korda võttis Saaremaa arenduskeskus ürituse korraldamisel tänavu kampa ka Saare maavalitsuse. Kertu Kalmus

Print Friendly, PDF & Email