Valjala volikogu valis vallavanemaks Aare Martinsoni (7)

Valjala volikogu valis vallavanemaks Aare Martinsoni

Foto: Egon Ligi

Eilsel Valjala vallavolikogu istungil kinnitati uueks vallavanemaks Aare Martinson (fotol). Valdavalt osalt volikoguliikmetelt poolthääle saanud Martinson lubas jätkata valla arendamist tasakaalukalt ja vaikselt, nii nagu seda on tehtud tänaseni.

“Valida Valjala vallavanemaks Aare Martinson,” kuulutas eile pärast häältelugemiskomisjoni ettekannet Valjala volikogu esimees Liilia Eensaar, selgitades, et Martinson valitakse vallavanemaks selle koosseisu ametiaja lõpuni ehk siis kaheks aastaks. Martinsoni poolt oli kümme volikogu liiget, vastu üks.

“See on suur au, aga samas ka määratu vastutus ja kohustus,” tunnistas Aare Martinson. “Annan endale selgelt aru, et astudes vallavanemaks, on see kaugelt suurem vastutus kui mu senised töökohad kõik kokku.”

Martinsoni sõnul ei plaani ta valla juhtimises mingeid suuri muudatusi, vaid soovib esmalt end uue ametiga kurssi viia. “Tahan Valjala valda arendada vaikselt ja tasakaalukalt, nagu seda seni on arendatud, koostöös inimestega,” lausus ta, lisades, et esimesena tuleb ette võtta uue vallavalitsuse moodustamine, kuna vana koosseis on tagasi astunud.

Teiseks pakiliseks tööks peab uus vallajuht 2012. aasta eelarve koostamist, milles ta soovib võimaluste piires osaleda. Kuna Martinsoni sõnul on Euroopas praegu majanduslikult ärevad ajad, tuleb valla eelarve koostamisel arvestada ka sellega.

Kui vastne vallajuht vastas volikogu liikmete küsimustele, sai selgeks, et ta peab prioriteediks hariduse arendamist ja oluliseks ka maalinna väljaarendamist.

Pikemas perspektiivis loodab Martinson luua vallas alternatiivseid töökohti ning seda ka eesmärgil, et valla lasteaeda ja kooli oleks igal aastal uusi astujaid.

Aare Martinson lubas konstruktiivset koostööd volikogu, vallaametnike, allasutuste ja vallarahvaga, et jätkata tasakaalukat, stabiilset ja vaikset arengut, mis on Valjala valda seni iseloomustanud.

Aare Martinson on pärit Lööne külast, kuid pärast kooli lõpetamist on ta tegutsenud koduvallast kaugemal. Ta on töötanud õpetajana Orissaares ja viimased 15 aastat Kuressaare noorte huvikeskuse direktorina. Tänavu valiti Aare Martinson Saare maakonna aasta isaks.

Otsus vallajuhiks kandideerida ei tulnud tema sõnul lihtsalt.
Valjala endine vallavanem Kaido Kaasik valiti maavanemaks ja senine vallavanema kohusetäitja Mati Saar ei soovinud vallavanemaks kandideerida.

Print Friendly, PDF & Email