Volikogu otsus Kaarma kool sulgeda on lõplik (19)

Volikogu otsus Kaarma kool sulgeda on lõplik

LÕPLIK OTSUS: Irja Lepik, Aive Sonets, Ülle Soom, Ülle Kukk, Boris Lehtjärv ja teised vallavolikogu liikmed tõstsid käe selle poolt, et Kaarma kooli teemat rohkem mitte arutada. Kaarma kooli juht Riina Piterskihh (vasakult esimene) istub seina ääres.
Foto: Egon Ligi

Kaarma vallavolikogu eilse istungi esimese päevakorrapunktina oli kirjas Kaarma kooli sulgemisotsuse tühistamise arutelu, kuid see küsimus võeti päevakorrast välja.

Ettepaneku Kaarma kooli sulgemisotsuse tühistamiseks esitasid volikogule Kaarma kooli hoolekogu ja MTÜ Kodukant Kiratsi 31. oktoobril. Päevakorrast välja arvamise ettepaneku olid esitanud nii volikogu haridus-, arengu- kui ka külaelukomisjon. Samal seisukohal oli ka vallavalitsus.

Volikogu eilsel istungil oli kohal 14 volikoguliiget. Kuna volikogu 12 liiget oli esimese päevakorrapunkti väljaarvamise poolt, siis Kaarma kooli sulgemise otsuse tühistamist ei arutatud.

Kaarma kooli direktor Riina Piterskihh ütles, et ta lootis vähemalt arutelu. Tema sõnul on üks võimalik alternatiiv koolide ühendamise korral õpilaste koondamine Kaarma koolimajja, kuid sellist võimalust ei ole isegi arutatud.

“Praegu on selline tunne, et lihtsalt teerulliga sõidetakse üle,” ütles Piterskihh. “Selline käitumine tekitab alati trotsi ja vastuseisu.”

Kaarma koolis õpib sel õppeaastal seitsmes klassikomplektis 56 õpilast. Koolimaja on korda tehtud: hoone renoveeriti 1997. aastal, katusealune tehti korda 2006 ja suurepärase sisustusega tööõpetusklassi sai kool 2007. aastal. Nüüd on investeeringud raisku läinud. Milleks korda tehtud hoonet edaspidi kasutama hakatakse, teada ei ole.

Riina Piterskihhi sõnul ei too Kaarma kooli sulgemine lapsi valda juurde, ennem võib tendents olla vastupidine. Sellest õppeaastast lisandus Kaarma kooli 16 õpilast, sealhulgas 6 õpilast teistest omavalitsustest.

Lapsed ja lapsevanemad on kooliga rahul. Osa lapsi läheb Kaarma kooli sulgemise järel kindlasti Aste kooli, kuid mõned lapsed lähevad kindlasti ka teistesse koolidesse.

Aste kool on Piterskihhi sõnul samuti hea kool, kuid Kaarma koolihoone on selgelt paremas korras. “Koolide liitmine vajab pikka eeltööd ning laste ja lastevanematega läbirääkimist,” selgitas Piterskihh.

“Arutama peaks ikkagi, kas või selleks, et mõlema variandi plussid-miinused kõigile asjaosalistele selgemaks saaksid,” lisas Piterskihh. Arutelu võimalike alternatiivide üle aga olnud ei ole.

Print Friendly, PDF & Email