Saaremaa malev tänas oma aastapäeval taastajaid (3)

Kaitseliidu Saaremaa malev tähistas oma ja Kaitseliidu 93. aastapäeva läinud reedel oikumeenilise jumalateenistusega EELK Kaarma Peeter-Pauli kirikus. Teenisid õpetaja Hannes Nelis ja maleva kaplan, EAÕK Püha Nikolai koguduse preester Andreas Põld.

Pärast jumalateenistust oli maleva pealiku kolonelleitnant Kristjan Moora vastuvõtt Kuressaare linnuse kapiitlisaalis, kus tänati nii maleva taastajaid kui ka tublimaid kaitseliitlasi, samuti andsid kaitseliitlase pühaliku tõotuse just Kaitseliidu baasväljaõppe läbinud värsked kaitseliitlased.

Isikliku panuse eest Kaitseliidu Saaremaa maleva taastajana ja tegevliikmena said maleva rinnamärgi esimene staabiülem Mati Laid, kunagi Kihelkonna rühma vedanud Jaen Teär, Ervin Õun ja Väino Prii.
Kaitseliidu tegevuse aktiivse toetamise eest pöördelistel aegadel avaldati tänukirjaga tänu Maie Õunale ja Aleksander Kollole.

Maleva 24 taastajale andis maleva pealik kolonelleitnant Moora tänukirja, samuti said tänukirja tubli teenistuse eest vabatahtlikus riigikaitseorganisatsioonis 14 kaitseliitlast, Aarne Loorpuule ja Leo Reimanile annetati aga maleva rinnamärk.

Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste tänas Kaitseliidu aastapäeva puhul tänukirjaga viite malevlast: Taavi Tuisku, Enn-Martin Talvikut, Eero Kaasikut, Ülo Ilvestit ja Tanel Kuusikmaad.

Print Friendly, PDF & Email