Illiku laiu planeering ootab inimeste arvamusi (12)

Illiku laiu planeering ootab inimeste arvamusi

Foto: Arhitektuuribüroo Pluss OÜ

Projekteerijatel on valminud Orissaare alevikus asuva Illiku laiu detailplaneeringu eskiislahendus, mis kavandab laiule sadamat, nii majutus- kui ka toitlustusasutusi, muuseumi ning tervise- ja koolituskeskust.

Orissaare vallavalitsuse maareformi ja planeeringute peaspetsialist Margus Pikkor ütles, et Linnaruumi OÜ ja Arhitektuuribüroo Pluss OÜ koostatud eskiisis väljapakutud lahendus läheb esmalt avalikule arutelule, mille käigus võib lisanduda mitmeid muudatusi.

Praegune planeeringulahendus näeb ette sadamaala laiendamist koos täiendavate lautrikohtadega. Sadama territooriumile on planeeritud sadamahoone koos infopunktiga ning purjespordikeskus koos klubihoone ja avamerebasseiniga ja karavanipark. Sadamaalale on võimalik rajada ka helikopterite maandumisplats.

Illiku laiu ärialale tahetakse ehitada majutus- ja toitlustusasutusi, muuseum, käsitöökojad, tervise- ja koolituskeskus.

Kolmeks tsooniks jaotatud puhke- ja virgestusala esimesse tsooni on plaanis teha pikniku- ja lõkkeala ning võimalus külalava rajamiseks.
Teise tsooni jääb supelrand koos telkimis- ja piknikualadega, aga ka linnuvaatlustorn ja puuskulptuuride park.

Kolmandasse tsooni on kavandatud supelrand ja palju aktiivseid sporditegemisvõimalusi (pallimänguväljakud, rannahoone, saunamaja jne).

Kõik puhke- ja virgestusalad on omavahel ühendatud terviserajaga, mis kulgeb piki rannaäärt.

Planeeritava ala parkimisvõimalused on paigutatud Sadama tänava ja sellelt algavate haruteede äärde. Rõhutamaks veelgi asjaolu, et tegu on laiuga, on jalakäijatele kavandatud laiule viiv sild või rippsild.

Orissaare alevikus paikneva Illiku laiu planeeritava ala suurus on 7,3 ha.
Alaliste elaniketa laid on ümbritsetud Väikese väinaga, läänest ühendab seda maaga ca 40 m laiune ja 100 m pikkune teetamm.

Laiu loodeossa on rajatud rannaala ja idaossa sadam. Laiu lääneosas on meri tugevalt roostunud.

Print Friendly, PDF & Email