Orissaare hariduskomisjon saadeti laiali (35)

Kuna Orissaare vallavolikogu hariduskomisjon ei ole suutnud piisaval arvul koosolekuid korraldada, mida valla põhimäärus ette näeb, saadeti komisjon volikogu üleeilsel istungil laiali.

Valla põhimääruse järgi on komisjon tegutsemisvõimetu, kui see ei ole kahel korral järjest tähtaegselt täitnud talle antud ülesannet või ei ole pidanud kolme järjestikuse töökuu jooksul otsustusvõimelisi koosolekuid.

Vallavolikogu esimees Kristjan Kana ütles Saarte Häälele, et komisjon tunnistati tegutsemisvõimetuks ja pandi alus uue komisjoni moodustamisele. Selleks valiti esmalt komisjoni esimees, kelleks sai ainus ülesseatud kandidaat Krista Riik. Järgmisel istungil valitakse ka aseesimees ja liikmed.

Senine valla hariduskomisjon töötas Reine Väli juhtimisel.

Komisjoni töö puudulikkusele juhtis tähelepanu komisjoni liige Ene Kööts, kes märkis, et viimane koosolek peeti 8 kuud tagasi. Reine Väli süüdistusi omaks ei võtnud, väites, et komisjon on piisavalt teinud sisulist tööd.

Print Friendly, PDF & Email