Saaremaa lasteaedades ohtlikke atraktsioone ei leidu (29)

Saaremaa lasteaedades ohtlikke atraktsioone ei leidu

LASTELE AVATUD: Lasteaedade mänguväljakuid kasutavad mängimiseks ka ümbruskonna lapsed. Suvel tehtud fotol mängivad Ristiku lasteaia hoovil Loore-Liise ja Karl-Oliver.
Foto: Egon Ligi

Saaremaa lasteaiad on keskmises korras, atraktsioonid ja mänguväljakud kontrollitud ning võimalusel on personali tööülesanded jaotatud nii, et kõigil lastel saaks väljas olles silma peal hoida, kinnitavad maakonna lasteaednikud.

Pihtla lasteaia õpetaja Mai Pääsk ütles, et neil on kaks uut ja euronormidele vastavat mänguväljakut, kuid vanadest aegadest on jäänud kaks redelit. Need on terved ja korras.

Kuuldes kolmapäevasest traagilisest õnnetusest, kus Tallinna ühes lasteaias hukkus 3-aastane laps, vaadati ja mõõdeti ronimisredeli pulgavahed igaks juhuks veel kord üle, ja nüüd võib kinnitada, et kinnijäämise ohtu seal ei ole.

Pääsk kinnitas ka, et lapsed teavad, kes millise redeli peal ronida tohib, ja peavad reeglitest kenasti kinni. Lasteaia õueala on väike ja seal ei ole nurgataguseid. Nii saavad lastega väljas olevad õpetajad kõigil silma peal hoida.

Tornimäe lasteaia juhataja Lea Peedi kinnitusel vaatas nende mänguväljakud ja atraktsioonid sel sügisel üle tervisekaitse amet. Kestab veel hoolekogu poolne kontrollimine.

Lasteaias on 37 eri vanuses last ja õues on nendega koos viis täiskasvanut. Personali ülesanded on jagatud nii, et iga atraktsiooni juures on üks täiskasvanu, kes valvab ja tagab ohutuse. Nii on see korraldatud juba varasemast ajast.

Kuressaare eralasteaia Naerusuu direktor Tiia Leppik ütles, et laste ohutuse eest lasteaias vastutab loomulikult lasteaia omanik.

Naerusuu taotleb tervistedendava lasteaia nimetust. 2010. aastal hindasid lasteaia oma personal ja hoolekogu liikmed lasteaia kasvukeskkonda, sealhulgas ka mänguväljaku ja atraktsioonide olukorda. Lasteaed on ehitatud 1971. aastal ja nii on ka juba eralasteaiaks olemise ajal hoovist eemaldatud mitmeid katkisi atraktsioone.

Möödunud aastal hinnati kõrguse tõttu ohtlikuks metallist liumägi ja viidi minema. Lasteaia hoovis on kasutusel veel mõni vanem atraktsioon – paar kiike ja üks metallrõngas. Kõik on tehtud madalamaks ja lastele ohutuks.

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe rõhutas, et lasteaia pidaja ehk kohalik omavalitsus vastutab lasteaia olukorra eest olulisel määral. Lasteaia juhataja on küll n-ö esimene mees platsil, aga samamoodi vastutab omanik, lisas Salumäe.

Ohutus on seotud eelarvega, kuid sama oluline on ohtude ettenägemine ja inimkäitumine. Lasteaia personal teab ju alati kõige paremini, millises seisukorras on mänguvahendid.

Suvel hinnati ohutust

Tänavu juulis ja augustis hindas Tiptiptap OÜ Kuressaare linnavalitsuse tellimusel linna munitsipaallasteaedade mänguväljakute ja atraktsioonide ohutust.

Atraktsioone hinnati ka nn katsekehadega – lapse pead, kätt ja jopepaelu imiteerivate esemetega. Redelite pulgavahed kontrolliti üle lapse pea mõõtu esemega, kõikvõimalikud augud, avad ja vahed samuti nii pea kui ka käe imitatsiooniga.

Erinevate atraktsioonide kitsaid vahesid ja pilusid kontrolliti paelade kinnijäämise osas. Atraktsioonide läbiv puudus olid väheturvalised alused.

Osalt juba varem, osalt suvise hindamise järel on Kuressaares muudetud lasteaiaõpetajate töökorraldust. Näiteks on mõnes lasteaias hommikupoolikul kaks õpetajat ja õpetaja abi.

Laste õueminekul läheb rühmaga välja kaks õpetajat, sest õpetaja abil on samal ajal tõepoolest teisi tööülesandeid – ruumide tuulutamine, sööginõude pesemine jmt.

Tiptiptap OÜ toodete paigaldus- ja hooldusjuht Taavi Luiga ütles, et mänguväljakute olukorra ja ohutuse hindamist tellitakse Eestis kahetsusväärselt harva. Reeglina pöördutakse nende poole alles siis, kui mänguelemendid on juba ohtlikus olukorras, ja siis sooviga, et neid remonditaks.

Kuressaare lasteaedade mänguväljakute olukord on sarnane üldise olukorraga Eestis. On nõukogudeaegseid metallvahendeid, vanu kulunud puidust komplekse, kui ka uusi sertifitseeritud tooteid.

Mänguväljakut peab hooldama minimaalselt neli korda aastas, kuid tegelik hooldamise või remontimise vajadus sõltub mänguväljaku koosseisust ja kasutusintensiivsusest. Korras mänguväljak võib aga ohtlikuks muutuda kulumise või vandalismi tagajärjel.

Keelatud vahemikud

Enim levinud probleemid on keelatud vahemikud mänguvahendi detailide vahel, samuti valesti valitud kinnitustarvikud detailide ühendamisel, mille tagajärjeks on lapse pea, kaela ja sõrme takerdumise oht.

Lisaks võib märkida, et sageli puuduvad või on ebapiisava suurusega turvaalused. Mänguvahenditel, millelt kukkumiskõrgus on suurem kui üks meeter, peab olema all lapse kukkumisel põrutust pehmendav alus, nt liiv või spetsiaalsed kummimatid. See puudus kordus suuremal või vähemal määral pea kõigil väljakutel. Kuressaare Ristiku lasteaia mänguvahendid said pärast inspekteerimist ka turvaliseks muudetud.

Oluline on meeles pidada, et lasteaia atraktsioonid on arvestatud lastele kuni 10. eluaastani. Suuremad lapsed võivad olla liiga rasked ja atraktsioone lihtsalt lõhkuda.

Print Friendly, PDF & Email