Europrojekt annab puudega inimese hooldajale võimaluse tööl käia

Tänavu aprillist alustas aktsiaselts Hoolekandeteenused projektiga “HOTE projekt – kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenuste pakkumine hoolduskoormusega isikute töölerakendamise toetamiseks”, mis tähendab seda, et inimestele, kel on kodus hooldust vajav pereliige, pakutakse toetust nii tööleminekul kui ka töökoha säilitamisel. Projekt võimaldab hooldajal leida endale abiline, kes sel ajal, kui ta ise on tööl, käib hooldatavat vaatamas ja abistamas.

Projekti Saaremaa piirkondlik mentor Helle Kahm ütles Saarte Häälele, et lisaks Saare maakonnale on projekt töös veel neljas maakonnas: Põlva-, Rapla- ning Lääne- ja Ida-Virumaal.

“Aastane projekt on praeguseks jõudnud poole peale ja Saare maakonnas on selles osalenud 11 inimest,” sõnas Kahm. Ta märkis, et lisaks kodus käivale abilisele on võimalik saada ka kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenust, mis tähendab seda, et inimene võib oma koduse hooldatava viia ka päevahoidu, sõlmides lepingu AS-iga Hoolekandeteenused.

Projekti finantseeritakse Euroopa sotsiaalfondi prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” rahast. AS Hoolekandeteenused on võtnud eesmärgiks pakkuda väljatöötatud teenust ka pärast järgmise aasta 30. aprilli ning viie maakonna peale saab projektis osaleda kokku vähemalt 75 hooldajat.

Print Friendly, PDF & Email