Rassismiskandaal jõudis riigikokku (4)

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon pärib sotsiaalminister Hanno Pevkurilt aru, mille alusel süüdistab võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper Saaremaa kolme päeva jooksu korraldajaid rassismis ja diskrimineerimises. Volinik kuulub otseselt sotsiaalministri alluvusse.

Sotsiaalministrile esitatakse neli küsimust. Esmalt tuntakse huvi, kas see on diskrimineerimine, kui võistluste korraldajal puudub raha, et katta Aafrika jooksjate kulusid ja ta seetõttu loobub nende võistlustele kutsumisest.

Teiseks uuritakse, et kuna korraldajal tekkis kahtlusi nn jooksjate tulemuste tõelevastavuses, siis missuguseid tulemusi arvestades peaksid spordiürituste korraldajad võistlustel osalejaid valima.

Kolmandaks küsitakse ministri arvamust, kas tema näeb Saaremaa jooksu näitel ohtu, et üha enam kasvab selliste isikute surve, keda huvitab pigem Euroopa Liitu pääsemine ja kes tagasi kodumaale minna enam ei tahagi ning kelle tagasisaatmise eest maksab Eesti riik.

Neljandaks esitatakse küsimus, miks tegeleb võrdse kohtlemise volinik selliste teemadega ning kas ministri arvates on taolised küsimused hetkel põletavaimad, aga mitte näiteks teised olulised probleemid nagu puuetega inimeste õigused jms.

Print Friendly, PDF & Email