Põduste reostus: süüdlast pole, menetlus läbi (6)

Ekspertarvamuse kohaselt võis suvel Põduste jõkke ja Kuressaare supelranda jõudnud reostuse põhjuseks olla niihästi salajane reovee purgimine kui ka kanalisatsioonitrassi varjatud avarii või leke, mille tõttu vana fekaalireostus jõudis supelranda.

“Kuna ekspertiis meile konkreetsemat viidet ei andnud ega ole ka täiendavaid andmeid laekunud, siis peame otstarbekaks menetlus lõpetada,” ütles Saarte Häälele keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.

Ta tunnistas, et küsimusele reostuse põhjuse kohta ekspertiis otsest vastust ei andnud. Eksperdi arvates ei saa reostuse levikut Põduste jõest Kuressaare supelranda välistada, kuid samas ei pea ta seda varianti eriti arvestatavaks.

Samuti on eksperdi hinnangul vähetõenäoline reostuse kandumine Roomassaare poolt, seda eeskätt Kullimäe reoveepuhasti väljalaskekoha kauguse tõttu supelrannast.

“Seega võis reostus tulla linnast, kuid ühest vastust selles osas ei ole,” lausus Leili Tuul.

Reostus Kuressaare supelrannas avastati 4. augustil korralise proovi võtmise käigus. Kordusproovi tulemused saadi kätte 8. augustil ja selgus, et reostus on kasvanud. Samal päeval keelati supelrannas ujumine.

Print Friendly, PDF & Email