Mõõtmised ei tuvastanud häireid raadiojaamade eetris (2)

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) raadiomõõtmised ei tuvastanud häireid ERR-i raadiojaamade eetris Saaremaal.

TJA viis 9. novembril läbi raadiomõõtmised, et kontrollida Eesti rahvusringhäälingu (ERR) raadiosaatjate ümbertõstmisega seotud võimalikke häireid Vikerraadio, Raadio 2 ja Klassikaraadio jaamade eetris. Mõõtmised ei tuvastanud häireid ega jaamade kõrvalekaldeid normidest.

ERR esitas TJA-le 13. oktoobril taotluse, et viia Vikerraadio, Raadio 2 ja Klassikaraadio saatjad Kuressaare mastist Sauvere masti, parandamaks nende jaamade levi Saaremaa lääneosas. See taotlus rahuldati ja sagedusluba väljastati 2. novembril.

Kohe pärast saatjate ümbertõstmist ja enne sagedusloa väljastamist alustas ERR oma jaamade levitugevuse testimist ja väitis, et eraraadiojaamad segavad teatud kohtades Kuressaares nende jaamade eetrit.

TJA mõõtmistel tuvastati, et tegemist ei ole häiretega, vaid vastuvõtuprobleemidega. TJA peadirektori asetäitja Priit Soomi sõnul tähendab see, et üksikutes kohtades võib esineda n-ö paratamatuid probleeme signaali vastuvõtuga.

“Näiteks nõrgeneb signaal suurte metallist objektide läheduses, vastuvõtjal on puudulik häirekindlus, eetris olevate raadiojaamade signaalide tugevus on erinevates kuulamiskohtades väga erinev, mis ajab kehvemad vastuvõtjad n-ö segadusse jne,” lisas Soom.

“Tõenäoliselt tekitas mõningase probleemi ERR-i jaamade vastuvõtuga see, et ERR viis oma saatjad Kuressaarest kaugemale, mille tõttu nõrgenes seal tunduvalt ERR-i programmide signaal võrreldes eraraadiotega,” ütles Priit Soom.

Print Friendly, PDF & Email