Kihelkonna vald saab maad parkla rajamiseks (3)

Vabariigi valitsuse korralduse eelnõu kohaselt antakse Kihelkonna valla munitsipaalomandisse Kihelkonna alevikus Lümanda mnt 6A asuv transpordimaa pindalaga 0,2 hektarit.

Maareformi seadusele, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja teeseadusele tuginedes otsustas valitsus, et kõnealuse maaüksuse vajalikkus on Kihelkonna vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks igati põhjendatud.

Kihelkonna vallavanema Raimu Aardami sõnul rajatakse riigilt saadavale maatükile korralik parkla ja sõidutee, mis on juba kehtestatud detailplaneeringu järgselt planeeritud kellatorni ja kiriku külaliste mootorsõidukite tarvis. “Parkla väljaehitamisega alustame kohe, kui raha selleks olemas on. Seega ilmselt järgmisel aastal,” avaldas Aardam.

Print Friendly, PDF & Email