Kes vana asja … – Torgus lasti kaks naist maha (1)

70 aastat tagasi Saaremaal ilmunud ajaleht Meie Maa teatas 13. novembril oma esiküljel paarirealises teates pealkirja all “Tähelepanuks”, et 11. kuupäeval lasti Torgus kaks naist maha.

Tapmine toimus Saksa sõjaväe korraldusel, kuna nemad redusolevaid punaväekomissare ja bolshevikkude kasuks töötavaid isikuid varjasid ja neid abistasid kõrvale hoida ametivõimude eest.

Loomulikult täitsid sakslaste poolt okupeeritud Eestis ilmunud ajalehti, ka tollast Meie Maad, peaasjalikult ajupesu ja sõjauudised. Näiteks anti pealkirja “Vaenlane taganeb suurte kaotustega” all teada, et Idarinde põhjalõigus hävitati ühe vaenlase diviisi tugevad jõud, kusjuures vallutati 700 punkrit, võeti vangi 1200 meest ja saadi sõjasaagiks 4 tanki, 30 kahurit, üle saja kuulipilduja ja granaadihoidja.

Eesti Rahva Ühisabi Kuressaares toimunud korjandus oli 13. novembri Meie Maa teatel andnud sissetulekut 8697 rubla. Ajaleht märkis ära, et kahjuks oli siiski ka kodanikke, kes keeldusid annetamast. Keeldujad olid need, kel oleks olnud suuremaid võimalusi annetamiseks, kui oli seda nii paljudel annetajail.

Pikem uudislugu kõneles sellest, et laupäeval, 15. novembril pidi algama õppetöö Kuressaare linna ja Saaremaa algkoolides. Saaremaa koolivõrk oli haridusdirektooriumi kinnitatud ja selle järgi oli Saaremaal 1941. aastal 72 algkooli 194 klassikomplektiga.

Õpilasi on algkoolidesse astumas eelregistreerimise andmeil 5845, teatas ajaleht.

Kuna õpetajaid nappis, korraldati suurema õpilaste arvuga koolides esimesel koolinädalal õppetööd nii, et lapsed käisid koolis ülepäeviti, tunnid olid 30 minutit ja vahetunnid 5 minutit pikad.

Rubriigis “Mõne reaga” väideti muuhulgas, et Inglismaal sulatatakse kõik raudaiad, Soome viljasaak on tänavu väga hea ja 30 kilomeetrit Shanghaist edelasse on laskunud suured rohutirtsuparved ja hävitanud riisiistandused umbes 50 000 hiina talupojal.

70 aastat vana Meie Maad luges Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email