Ametikool kaasajastab teeninduserialade õppebaasi

Sihtasutuse Innove haldusotsusega sai rohelise tule Kuressaare ametikooli taotlus teeninduserialade õppebaaside kaasajastamiseks. Projekti põhirõhk on linna õppehoones asuvate toitlustus-, majutus- ja iluteeninduse erialade õpperuumide renoveerimisel.

“Haldusotsus on oluline, sest annab kinnituse selle kohta, et meie taotlused ja kavatsused on heaks kiidetud ning saame alustada projekti elluviimist, s.t  hangete ettevalmistamist ja läbiviimist,” ütles ametikooli haldusdirektor Arvo Kereme.

Lisaks remonditakse õppehoone teooriaklassid, trepikojad ja koridorid ning ehitatakse ümber õpetajate tuba. Ehitustegevuse käigus pööratakse tähelepanu ka tuleohutusele ja turvalisusele. Paralleelselt renoveerimistöödega soetatakse õpperuumide inventari, et täiendada olemasolevat õppebaasi või siis amortiseerunud inventari välja vahetada.

Teeninduserialade õppebaaside projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond (ERF) ja selle kogumaksumus on 370 896,61 eurot, millest EL-i vahenditega kaetakse 309 080,50 eurot.

Kereme sõnul on ametikooli eesmärk teha peamised ehitustööd 2012. a suvisel koolivaheajal.

ERF-i toel on viimase kolme aasta jooksul kaasajastatud ja moodsa sisseseadega varustatud ametikooli Upal asuvad töökojad ja õppehooned. Üle-eelmisel nädalal alustati projekti raames uute õpperuumide rajamist linna õppekompleksis asuvate vanade lao- ja võimlahoonete asemele.

Print Friendly, PDF & Email