Võrdõiguslikkuse volinik: ööklubid kitsendavad meeste õigusi (26)

Võrdõiguslikkuse volinik: ööklubid kitsendavad meeste õigusi

JÕHKER MEESTE DISKRIMINEERIMINE: Ööklubi omanikku võib oodata rahaline trahv või arest, kui ta laseb naised klubisse tasuta, mehi aga mitte.
Foto: Peeter Kukk

Mehel, kes tunneb end puudutatuna, et naised pääsevad ööklubisse sisse soodsamalt, on õigus nõuda ööklubilt moraalse ja varalise kahju hüvitamist.

Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Seppel väitis Saarte Häälele, et ööklubi säärane, mehi diskrimineeriv käitumine on karistatav ka väärteo- ja kriminaalkorras. Karistusmäär võib ulatuda kuni üheaastase vangistuseni.

Saarte Hääl küsis võrdõiguslikkuse volinikult, kuidas hinnata seda, et enamik ööklubisid reklaamib pea pidevalt, et naistele on klubipääse odavam kui meestele. Seda tehakse nii Kuressaare klubides kui ka mujal Eestis.

Seppel viitas, et põhiseaduse järgi on kõikidel inimestel õigus võrdsele kohtlemisele, seda sõltumata soost. Ta möönis, et mõningatel juhtudel võib inimeste kohtlemine soost sõltuvalt olla ka õigustatud. “Kuid minule ei ole praegu teada ühtegi õiguspärast eesmärki, mille saavutamiseks on Eesti ööklubid seadnud sisse erinevad sissepääsuhinnad meestele ja naistele.”

Saare mehed ei protesteeri

Kuressaares tegutseva Club Privilege’i juhataja Gert Nepperi arvates on tegu täieliku pseudoprobleemiga. Tema mäletamist mööda pole olnud ühtegi tõsiselt võetavat juhtumit, mil mõni mees oleks protesteerinud selle vastu, et naised pääsevad ööklubisse soodsamalt.

Nepper tunnistas, et purjus inimesi, kes kõige vastu protesteerivad, leidub ikka. Kuid süüdistusi pole esitatud. Nepperi arvates on selline hinnavahe tegemine just kasulik, kas või ses suhtes, et kui mees tuleb klubisse koos naisega, ei pea ta naise eest piletiraha maksma. “See on ju puhas kokkuhoid,” sõnas ta.

Nepperiga sama meelt on ka Kuressaare teise suurema ööklubi Diva juhataja Kristjan Lillimägi. “Ma ei näe selles tõesti midagi imelikku,” ütles Lillimägi. Tema sõnul praktiseerivad ööklubid sellist hinnapoliitikat kõikjal. Nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Lillimägi tõi näite, et tasuta sissepääsemine võimaldab peole tulla ka nendel naistel, kellel ei ole selleks piisavalt raha. Samuti leidis ta, et on parem, kui inimesed on ööklubis, selle asemel et nurga taga lollusi teha.

Karistuseks rahatrahv või arest

Karistused, mida mõni hakkajam mees võiks ööklubidele kaela tuua, on võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis Seppeli sõnul üsna mitmesugused: “Kui isiku õigusi on diskrimineeriva käitumisega rikutud, on tal soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevalt õigus nõuda sellise käitumise lõpetamist, tekitatud kahju hüvitamist ning lisaks mittevaralise kahju hüvitisena mõistliku rahasumma maksmist.”

Siia lisandub võimalus, et võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumine on tuvastatav väär- või kriminaalse teona. “Inimese õiguste ebaseaduslik piiramine tema soo tõttu või inimesele ebaseaduslike eeliste andmine on karistatav rahatrahvi või arestiga.

Korduva säärase tegevuse eest on võimalik teo toimepanija kriminaalkorras vastutusele võtta ja karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega,” loetles Seppel seadusest tulenevaid võimalusi võrdsete õiguste kitsendajat karistada.

Print Friendly, PDF & Email