Vähipüük Saaremaal kasvab 50 protsenti

Keskkonnaministri määruse eelnõu kohaselt tohib järgmisel aastal vähki püüda senisest 50 protsenti rohkem, samas tõusevad harrastuskalameestele nii kala- kui ka vähipüügitasud.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus ütles, et Saaremaal antakse järgmisel aastal praeguse 1000 loa asemel välja 1500 vähipüügiluba.

Haiguste ja võõrliigi leviku ärahoidmiseks kehtib 2012. aastal vähipüügikeeld Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas. Kuna Saaremaal on arvukalt vähiveekogusid, siis püügikeeld vähipüügivõimalusi siin märkimisväärselt ei kahanda, kinnitas Tuus.

Võrreldes eelmise aastaga suurendati vähipüügilubade arvu ka teistes maakondades. Kokku suureneb Eestis vähipüügilubade arv 4300-lt 6050-le. Kui varud lubavad, kavatseb riik järgmistel aastatel püügivõimalusi järk-järgult veelgi suurendada ning kaugemas tulevikus vähipüügilt piirarvud üldse maha võtta.

“Praegu me kompame nõudluse ja võimaluste piiri, päris vabaks me vähipüüki lasta veel ei julge, sest mine tea, mis siis juhtub,” ütles Herki Tuus.

Alates 1. jaanuarist hakkab üks vähipüügiluba (püügivahendi öö) maksma praeguse 1,91 euro asemel 3 eurot, mis on võrreldav ühe vähi turuhinnaga. Muud üldised tingimused vähipüügi hooaja ja alammõõdu suhtes jäid samaks.

1. jaanuarist tõusevad ka harrastusliku kalapüügi õiguse tasud merel nakkevõrguga püügil. Püügiõiguse tasu nakkevõrguga püügil ühe kalendrikuu eest tõuseb praeguselt 6,39 eurolt 13 eurole. Väikesaarte alalistele elanikele maksab nakkevõrguga püük ühe kalendrikuu eest 6,5 eurot.

Oluliselt muutub 2012. aastal õngejada püügikorraldus nii merel kui ka siseveekogudel. Muudatuse kohaselt antakse kalastuskaarte õngejadaga püügiks senise kalendrikuu asemel seitsmepäevaseks perioodiks. Praktika on näidanud, et senine kalendrikuupõhine õngejadapüügi võimaluste korraldus ei ole enam otstarbekas, sest õngejadapüügil ei püüta sellega terve kuu. Samuti on ära kaotatud kalendrikuised piirarvud õngejadaga püügiks ning on kehtestatud seitsmepäevane kalastuskaart. Nii nagu 2011. aastalgi, on õngejadaga püük lubatud märtsist oktoobrini.

Õngejada püügiõiguse tasu seitsme päeva eest merel (samuti siseveekogudel) on eelnõu kohaselt 2 eurot. 2011. aastal on õngejada püügiõiguse tasu suurus merel kalendrikuu eest 2,23 eurot.

Print Friendly, PDF & Email