Kirik taotleb toetust (4)

Kirik taotleb toetust

ANTI TOPLAAN: Kuressaare ainukese oreli renoveerimine ja selle taasavamine omab püsiväärtust meie kõigi jaoks.
Foto: Arhiiv

EELK Kuressaare kogudus esitas Kuressaare linnavalitsusele taotluse eraldada Laurentiuse kiriku ajaloolise Saueri oreli renoveerimistööde lõpetamiseks järgmise aasta eelarvest 13 000 eurot ja sama palju ka ülejärgmise aasta eelarvest.

Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaane sõnul on Saueri oreli aastaid kestnud renoveerimistööd nüüd lõppjärku jõudnud. “Oreli renoveerimiseks on juba kulunud 2,755 miljonit krooni,” ütles Toplaan. “Oreli Kuressaarde transportimiseks ja selle kirikus üles seadmiseks kulub veel 26 062 eurot.”

Seni on Laurentiuse kiriku ja Saueri oreli renoveerimistöid rahastanud peamiselt kultuuriministeerium. “Ministeerium on aga varem raha eraldanud vaid tingimusel, et kõike seda kaasfinantseerib Kuressaare linn,” selgitas Toplaan.

Laurentiuse koguduse õpetaja lisas, et nende soov on avada renoveeritud kirik ja Saueri orel linna juubeliaastal, see on 2013. aastal.

Linnapea Mati Mäetalu ütles, et linn teeb kindlasti kõik selleks, et kirikut aidata. “Samas peame me aga arvestama linna eelarve reaalsete võimalustega,” märkis ta. “Linna järgmise aasta eelarve jääb sisuliselt samasse suurusjärku, mis 2011. aastal, kulud on aga märkimisväärselt kasvanud.”

Mäetalu sõnul ei ole tema kindlasti ainupädev otsustama selle üle, mis eelarvesse tuleb ja mis sealt välja jäetakse. “Järgmisel nädalal hakkame arutama eeloleva aasta eelarve n-ö mustandit,” lausus ta ja andis mõista, et kui linna rahakott seda võimaldab, siis Laurentiuse kiriku taotlus kindlasti ka rahuldatakse.

Kuressaare Laurentiuse kiriku orel valmis 1881. aastal Wilhelm Saueri firmas. Oreli renoveerimistööd on vaheaegadega kestnud juba üle viie aasta ja neid teeb Rakvere firma Kriisa Oreliehitus OÜ.

Print Friendly, PDF & Email