Praost nõuab voliniku tagasiastumist (7)

Praost nõuab voliniku tagasiastumist

NÕUAB VÕRDÕIGUSLIKKUSE VOLINIKU LAHKUMIST: Saarte praost Veiko Vihuri ütles, et ta ei ole oma avaldust kirikuvalitsusega kooskõlastanud.
Foto: Egon Ligi

Saarte praost Veiko Vihuri saatis eile laiali avalduse, milles nõuab võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis Sepperi ametist lahkumist.

“Sildistamine, halvustamine, traditsiooniliste väärtuste nimetamine tagurlikeks,” loetles Vihuri ideoloogia tunnuseid, mida volinik tema sõnul võrdõiguslikkuse nime all Eesti vabariigis levitab.

Praost tõi nõudmise põhjenduseks voliniku sekkumise EELK siseasjadesse seoses pastor Heino Nurga juhtumiga, süüdistused rassismis Saaremaa kolme päeva jooksu korraldajate aadressil ning kampaanias “Erinevus rikastab” traditsioonilisi väärtusi hindavate kodanike halvustamise.

Vihuri lisas Saarte Häälele, et võrdõiguslikkuse kaitsmise sildi all halvustab volinik inimesi, kes hindavad traditsioonilisi pereväärtusi.

Vihuri sõnul kasutab volinik kui riigiametnik oma ametipositsiooni ära just eriarvamuste vastu lugupidamatuse näitamiseks.

Geikristlane ja jooksukorraldaja

Oktoobris esitas volinik Mari-Liis Sepper EELK kirikuvalitsusele järelepärimise pastor Heino Nurga ametist tagandamise (Nurk kuulub geikristlaste kogu juhatusse – toim) kohta.

Vihuri sõnul sekkus volinik oma nõudega selgelt EELK siseasjadesse, sest usuorganisatsioonil on õigus sätestada tingimused, millele vastamist see oma töötegijatelt nõuab.

Saaremaa kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher, kes esitas voliniku nõudmisel oktoobris oma selgitused väidetava rassilise diskrimineerimise kohta seoses aafriklaste mittekutsumisega jooksule, on siiani õnnetu ja häiritud.

“Me ei tulnud isegi selle peale, et keegi võiks niiviisi mõelda,” kinnitas Vaher Saarte Häälele.

Tema sõnul oli aafriklaste mittekutsumise taga vaid Eesti teiste spordivõistluste korraldajate kogemus, kus aafriklased on võistlusi Euroopa Liidu riikides kasutanud legaalseks pääsemiseks Euroopasse.

Ometi järgnes sellele voliniku nõue anda selgitusi võimaliku rassilise diskrimineerimise kohta. “Vastasin küsimused ära, kuigi saatmine jäi paar päeva tähtajast hilisemaks,” selgitas Vaher, sest vastuseid nõuti jooksu ettevalmistamise kõige pingelisemal ajal.

Täidab vaid seadust

Mari-Liis Sepper kinnitas, et täidab järelepärimisi saates ja menetlusi algatades vaid seadust ning järgib kindlalt vaid neid volitusi, mida annavad talle seadused. Sisulisi kommentaare ta võimalike diskrimineerimiste kohta ei jaganud.

Mari-Liis Sepper selgitas seadustele viidates vaid, et tal on õigus saada teavet kõikidelt isikutelt, kes võivad omada vajalikku informatsiooni diskrimineerimisjuhtumi asjaolude selgitamiseks, ja nõuda kirjalikke seletusi võimaliku diskrimineerimise asjaolude kohta, samuti dokumentide või nende koopiate esitamist.
Loe juhtkirja lk 5.

Print Friendly, PDF & Email