Riigi toetus raamatukogudele ei vähene

Vastupidiselt Saare maakonnas levivatele kõlakatele, et järgmisel aastal kavatsevat riik maakonnaraamatukogudele eraldatavat toetust kärpida, teatab kultuuriministeerium, et kõik jääb endiseks. Samas valmistatakse ette rahvaraamatukogu seaduse muutust.

“Riigipoolne raamatukogude kogutoetus ei vähene,” kinnitas Saarte Häälele kultuuriministeeriumi pressiesindaja Nele Meikar. “2012. aasta riigieelarve eelnõus on rahvaraamatukogudele ette nähtud toetused sama suured, kui need on olnud alates 2009. aastast.”

Praegu kehtiva rahvaraamatukogu seaduse järgi toetatakse kõiki omavalitsusi riigieelarvest teavikute ostmisel vastavalt rahvastikuregistris toodud elanike arvule.

“Järelikult on 2012. aasta riigieelarve eelnõus kõik rahanumbrid samas suuruses kui 2011. aastal,” ütles kultuuriministeeriumi pressiesindaja. “Samuti eraldame maakonnaraamatukogu nelja töötaja töötasu ja ülalpidamiskulud.”

Nele Meikari sõnul on aga ettevalmistamisel rahvaraamatukogu seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakatakse tulevikus riigieelarvest maaraamatukogudele hüvitama kulutusi, mis on seotud maakondlike ülesannete täitmisega.

“Kui praegu saavad kõik maaraamatukogud ühesugust toetust, olenemata maakonna suurusest ja töömahust, siis seaduse muudatuse jõustumisel hakatakse arvestama ka töökoormust,” selgitas ta. “Mida rohkem tööd, seda suurem on ka toetus.”

Praegu kehtiva seaduse kohaselt toetab kultuuriministeerium rahvaraamatukogusid teavikute soetamisel, riiklike programmide elluviimisel ja kulutuste tegemisel, mis on seotud ühenduse loomisega üldkasutatava andmesidevõrguga. Lisaks saavad maakonna keskraamatukogud – olenemata maakonna suurusest – riigieelarvest toetust nelja töötaja töötasudeks ja ülalpidamiseks.

Print Friendly, PDF & Email