Leisi vald kutsub metsandusfirmasid korrale (1)

Leisi vallavalitsus on sunnitud osa vallateid sulgema, kui metsafirmad ei lõpetada teede lõhkumist puidu väljaveol.

Leisi vallavalitsus saatis üheksale metsandusfirmale märgukirja, milles väljendab rahulolematust metsa väljaveol esineva kehva töökultuuri ja seadusetuse üle.

“Tahame meelde tuletada, et vallatee on samasugune avalik tee nagu riigimaantee, kus metsafirmad reeglina oma tegevuse kooskõlastavad ja üldjuhul ka enda järelt koristavad,” ütles Leisi abivallavanem Enno Reis.

Oma märgukirjas kutsub vald ettevõtteid metsa väljaveoga seonduvat kooskõlastama, esitama andmed sõidukite arvu, vedude mahu, teekonna ja sõitude sageduse kohta.

Abivallavanem rääkis, et paljudel juhtudel rajatakse metsamaterjali laoplatse omavoliliselt lausa teemaale, hiljem jäetakse endast maha koristamata laoplatsid ja teel vedelevad puurondid. Parandamata jäävad ebasoodsal ajal teostatud metsaveost tingitud augud, rööpad jne. Juhused, kus metsamajandamisega tegelev ettevõte oma süüd tunnistab ja lõhutud tee ära parandab, on pigem erandlikud, märkis Reis.

Teeseaduse kohaselt tuleb metsamaterjali ladustamine tee kaitsevööndis kooskõlastada tee omanikuga. Tee kaitsevööndisse ilma omaniku loata metsamaterjali ladustamise eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Enno Reisi sõnul ei ole trahvi tegemine niisama lihtne, sest süüd tuleb tõestada ja see eeldab sisuliselt veoki teolt tabamist. Keerulisem on süüdlast kindlaks teha teedel, kus on palju kasutajaid. Samas leidub igas külas keegi, kes tunneb teede olukorra pärast muret ja on valmis valda informeerima, kinnitas Reis.

Print Friendly, PDF & Email