Eesti Energia tahab vähendada elektrikatkestuste arvu (2)

Selle aasta üheksa kuuga on Eesti Energia Jaotusvõrk investeerinud elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks 48,7 miljonit eurot, mis on ligi kolmandiku võrra enam kui mullu samal perioodil.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul on nad sel aastal ehitanud 480 alajaama ja rajanud ligi 900 kilomeetrit uut liini üle Eesti. Sellest enamiku ehk 675 kilomeetrit moodustab maakaabel, mis aitab võrku ilmastikust sõltumatuks muuta. Investeeringute kõrval on Jaotusvõrk tänavu võrgu remonti, hooldusse ja rikete likvideerimisse suunanud 9,4 miljonit eurot.

Mere lisas, et kui liinide maa alla viimine aitab ilmastikumõju vähendada alles aastate pärast, siis esimesed edusammud katkestuste vähendamisel on nähtavad juba täna. “Sel aastal on elektrikatkestuste arv ühe majapidamise kohta olnud igas kuus mullusest väiksem,” rääkis Mere. Kolme aastaga tahab Jaotusvõrk vähendada katkestuste arvu majapidamise kohta viiendiku võrra.

Kui seni on Jaotusvõrk suuremast majapidamiste arvust lähtuvalt teinud enam korda keskpingeliine ja linnavõrke, siis nüüd jõuavad uuendamistööd üha rohkem ka madalpingesse. See tähendab, et elektrivõrgu kvaliteedi tõus muutub ajapikku üha tajutavamaks ka maapiirkondades pikkade madalpingeliinide toitel olevatele majapidamistele.

Selle aasta üheksa kuuga on võrku uuendatud kõigis maakondades. Suuremad üheksa kuu jooksul lõppenud ja võrgu töökindlust oluliselt parandanud tööd on Nasva-Läätsa 35 kV maakaabelliini ehitus Saaremaal, uute jaotusalajaamade valmimine Kiilis ja Vaidas, samuti õhuliinide maakaablisse viimine Lääne-Virumaal Rakke vallas, Tartumaal Haaslava vallas ning Pärnumaal Audru alevis ja Sauga vallas.

Print Friendly, PDF & Email