Mustjala peab kurbnaljakat vaidlust keskkonnaametiga (15)

Mustjala vallavalitsus, kelle kirjadele keskkonnaamet juba kuid vastamata on jätnud, on nüüd taas pöördunud abipalvega keskkonnaminister Keit Pentuse poole.

Kas just selle pöördumise tulemusena, aga igatahes saatis keskkonnaamet Mustjala vallavalitsusele sellise kirja, kus pikendas ehituskeeluvööndi vähendamise taotlusele vastamise tähtaega veelgi, olgugi et esialgselt oli lubatud vastus anda 2011. aasta mai alguseks. Seega reageeris keskkonnaamet valla taotlusele viie- ja poolekuulise hilinemisega.

Mustjala vald esitas esmase taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks Küdema lahe ääres Ninase ja Kugalepa külas 11. jaanuaril. Veebruari alguses palus keskkonnaamet kirjale vastamiseks pikendust mai keskpaigani. Sellest tähtajast amet kinni ei pidanud.

Mai lõpus saatis vallavalitsus uue kirja teatega, et kuna vastust pole tulnud, loevad nad sellest välja, et keskkonnaametil ei ole vastuväiteid ehituskeeluvööndi vähendamisele. Siiski palus vald sellele väitele kinnitust. Vastust ei tulnud.

Uuesti kirjutas vallavanem Kalle Kolter keskkonnaametile juuni keskpaigas, avaldades imestust, et kirjale pole siiani vastatud, ning toonitas, et sellega takistab keskkonnaamet omavalitsuse tööd. Vastust ei tulnud ka seekord.

Septembris pöördus vallavanem keskkonnaminister Keit Pentuse poole palvega neid antud probleemis aidata. Sellele kirjale vastas ministeeriumi asekantsler Andres Talijärv, et vald ei saa keskkonnaameti vastuse puudumist lugeda vaikivaks nõusolekuks, nagu vald sellest aru on saanud. Talijärv väitis ka, et looduskaitseseadus ei sätesta tähtaega, kui kiiresti peab keskkonnaamet nõusoleku andmise otsustama.

Samas tunnistas Talijärv, et kui vald on pannud protsessile mingi tähtaja, siis saab keskkonnaameti mittevastamist lugeda viivitamiseks, ja märkis, et vallal tuleb keskkonnaameti otsus siiski ära oodata.

Selle aja peale, kui asekantsleri kiri oli vallale laekunud, oli vallavalitsus vahepeal taas minister Pentuse poole pöördunud märkusega, et “kahjuks pole teilt vastust laekunud”.

Keskkonnaamet suvatses Mustjala vallale vastata alles 13. oktoobril, kirjas vabandades ja menetlustähtaega veel kord pikendades. Venitamist põhjendati spetsialistide puhkustega ja töötajate vahetusega. Otsus oli lubatud saata tänaseks.

Mustjala vallavalitsus taotles ehituskeeluvööndi vähendamist Küdema lahe ääres Ninase ja Kugalepa külas, et kinnistuomanikud saaksid seal ehitada võrgu- ja paadikuure.

Print Friendly, PDF & Email