Linnavalitsus arutab trahvinõude edasikaebamist

Tallinna halduskohus leidis sel nädalal, et Kuressaare peab seaduserikkumise eest maksma SA-le Innove ligi 89 000 eurot, mis on 10 protsenti Kuressaare muusikakooli renoveerimiseks eraldatud rahast.

Kuressaare majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koov nentis linnavolikogu eilsel istungil, et kohus sisuliselt ei arutanudki, kas hankega otsest finantskahju tekitati ja millises ulatuses, vaid asus seisukohale, et linn ei ole vaidlustanud rahandusministeeriumi järelevalve tulemusi. Sellega fikseeriti Koovi sõnul linnavalitsuse eksimus riigihangete läbiviimisel.

Abilinnapea sõnul ei ole linnavalitsus kohtuotsust oma advokaadiga sisuliselt veel arutada jõudnud, mistõttu pidas ta edasise tegevuse kohta kommentaaride jagamist ennatlikuks. “Küll aga oleme täna (eile – toim) volikogu päevakorras oleva esimese lisaeelarve punkti kohaselt kogu Innove nõuet koos intressidega tasumas,” märkis Koov.

Seda selleks, et juhul, kui linnavalitsus peaks kohtuotsuse edasi kaebama, on võimalik lahendus tulemas alles järgmisel aastal. “Aga et meile ebasobiva otsuse korral siis mitte finantskulusid kanda, oleme selle planeerinud selle aasta eelarvesse,” selgitas abilinnapea.

Mis puudutab hangete korraldamise tagamaid ja selles osas majasiseselt läbiviidavat kontrolli ja vastava komisjoni tööd, on komisjoni aruanne Kalle Koovi sõnul peaaegu valmis. “Komisjon on kinnitanud, et nad annavad selle linnapeale üle tuleval nädalal,” lisas Koov.

Print Friendly, PDF & Email