Kes vana asja… – Kuidas apteeker metsi mööda Leisi alevit otsis (1)

Täpselt 100 aastat tagasi 22. oktoobril oli samuti laupäev. Ajaleht Saarlane tõi laupäevases lehes ära mõni päev varem ajalehes Hääl ilmunud veidra kirjelduse.

Nimelt olla keegi apteeker päevade viisi metsi mööda Leisi alevikku otsinud ja kui ta selle lõpuks leidnud, siis kirudes minema läinud. Nii narr kui sarnane kirjeldus küll iseenesest on, wõib ta seegipärast mõndagi, kes meie elu ja olu ei tunne, uskuma panna, siin ehk omajägu tõtt on, et Leisi ehk tõesti nii wäike ongi, et seda ülessegi ei leia.

Ajalehes Erapooletu nime all sõna võtnud kirjasaatja jätkas pärast Leisi aleviku põhjalikku kirjeldamist, et Leisi alewik ei ole tegelikult sugugi väiksem kui Kihelkonna. Et keegi terve aruga inimene Leisi alewikku otsides metsi kaudu ümber läheks kolama, see ei taha küll uskujaid leida.

Saarlane andis teada ka sellest, et uus haridusministri ringkiri on välja saadetud, mille järgi tehakse keskkoolide juhatajatele kohuseks õpilaste korraliku kooliskäimise järel valvata, isegi tarwituse korral hooletuid õpeasutusest wälja heita.

Kurb sõnum oli lehel teada anda Kaarmalt, kus nädal varem oli Akjala külas elumaja ära põlenud. Tuli oli köögist alanud ja läbi lae pööningule pääsenud. Et õnnetus kesköö ajal juhtus ja tuli kiiresti põles, siis ei wõinud midagi ära päästa, kahetses Saarlane.

Lühiuudiste rubriigis mainiti ära, et politsei poolt oli restorani Tsentraali pidaja M. vastu kaebtus tõstetud, et oli alamwäelisi restorani sisse lasknud. Rahukohtunik oli aga kõrtsmiku õigeks mõistnud, sest seaduse järel alamwäelistel õigus on trahteri asutustes käia.

Toonasest karmist alkoholimüügikorrast annab aimu teade, et paari päewa eest tuliwad nekrutid linna kokku, et homme ära minna. Nekrutite linnas wiibimise ajal oliwad joogikohad päewad läbi kinni. Lisaks käinud mööda linnauulitsaid patrull.

Kriminaalset ka: Suurest Põllu uulitsast olewast majast Nr 7 on kesknädala õhtul eeskojast paari uusi kalossisid ja mõned riided ära warastatud. Arwatakse, et see wargus ühe naesterahva poolt korda oli pandud.

100 aastat vana Saarlast sirvis Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email