Seenest kahjustatud väärikas pöök leidis oma otsa (6)

Seenest kahjustatud väärikas pöök leidis oma otsa

HAIGE PUU: Pöök oli nakatunud lamesüsikuga.
Foto: Egon Ligi

Töömehed raiusid eile maha Kuressaare linnuse vallikraavi ääres endise jahimeeste maja juures kasvanud hariliku pöögi, mis oli küll väärikas vanuses, kuid nakatunud pöökide hulgas levinud lamesüsiku seenega.

Kuressaare linna heakorra- ja haljastuse spetsialist Katrin Reinhold selgitas, et puu oli Ekesparre maja juurde istutatud 1880. aastatel, kuid raiuti eile maha, sest puu kahjustused viitasid lamesüsiku nimelisele seenele, mis on Euroopas üks suuremaid pöögi kahjustajaid.

Reinhold selgitas, et puu mahavõtmiseks ei tehta otsust kunagi kergekäeliselt, seda enam, kui on tegemist nii väärika eksemplariga nagu seda on harilik pöök.

“Harilik pöök kasvab siin oma looduslikust kasvu-areaalist kaugel põhjas ja ei anna Eesti kliimatingimustes looduslikku järelkasvu, ehk siis kõik meie pöögid on istutatud,” lisas Reinhold.

Kinnistuomanik soovis tema sõnul puu langetamist, sest välised märgid oksalõikekohtadesse tekkinud kuldnokapesade ja tüvemädanikku tekitavate seene viljakehade näol olid kahtlusi-kõhklusi tekitavad.

“Olukorda puu sisemuses on väga keeruline hinnata ning seetõttu oli väga oluline selgitada puu ohtlikkuse taset, mistõttu tegime puu seisundi selgitamiseks puu juurekaela ja oksalõikekohtade uuringud,” rääkis Katrin Reinhold.

Puurimised näitasid, et kahjustunud puiduosa algab nelja meetri kõrguselt ja puidu terve osa suhe puutüve raadiusega on kohati riski piiril. Puu ohutuse tagamiseks oli vajalik teha suuremahuline puuvõra vähendamine kuni kolmandiku mahus.

“Niisugune luba kinnistuomanikule ka väljastati, välistamata võimalust, et kui hoolduslõikuse käigus selgub seni ettenägematuid asjaolusid, on tal õigus puu langetada,” täpsustas Reinhold.

Print Friendly, PDF & Email