Delfi: Orissaare kool keelas ära järeltööd (16)

Orissaare gümnaasiumi õpilased koguti kokku auditooriumisse, kus õppealajuhataja Signe Söömer teavitas õpilasi kooli otsusest järeltöid enam mitte lubada.

Portaali Delfi.ee teatel olevat otsus vastu võetud õppenõukogu poolt, kuid protokolle uurides ei leidnud õpilas-esindajad sealt midagi. “Ühes õppenõukogus oli mingi ebamäärane punkt, aga otsust kodulehelt leida ei ole võimalik,” lausus Delfi.ee teatel Sandra Hints.

Üheski teises Saaremaa koolis sellist reeglit õpilaste teada ei ole ning ka Orissaare vald on andnud teada, et see ei ole nende otsus. Õpetajate väitel on aga samasugune kord kehtimas Saaremaa ühisgümnaasiumis. Saarte Hääl soovis eile täpsustada järeltööde küsimust kooli õppealajuhataja Signe Söömeriga, kes kommentaaripalvele aga ei reageerinud.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo konsultandi Asso Ladva sõnul peab kool järelevastamist igal juhul võimaldama, nii puudumise kui ka mitterahuldava hinde korral. Tema sõnul sätestab seda põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, mis hakkas kehtima sellest õppeaastast 1., 4., 7. ja 10. klassile.

Lisaks sellele on olemas haridus- ja teadusministri määrus, mille kohaselt juhul, kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk” või on hinne jäänud välja panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Asso Ladva täpsustas Saarte Häälele, et Orissaare gümnaasiumis praegu vallavalitsuse algatatud teenistusliku järelevalve käigus on hindamise korraldus üks valdkondi, mida kontrollitakse. Saarte Hääl kirjutas eile, et Orissaare vallavalitsus korraldas gümnaasiumis teenistusliku järelevalve, kontrollimaks kooli juhtide tööd, kuid koolis on see tekitanud arusaamatust.

Print Friendly, PDF & Email