Tuleohutusega pole asjad korras ligi pooltes koolides-lasteaedades

Sel suvel Saare maakonnas 41 kooli ja lasteaeda kontrollinud päästeamet leidis, et tuleohutusnõuded on täidetud rohkem kui pooltes kontrollitud lasteasutustest.

“Üldkokkuvõttes võib öelda, et olukord paraneb, kuigi majanduslikult raske periood on omavalitsuste investeeringutele oma jälje jätnud ja seda ka tuleohutuse seisukohalt,” ütles Lääne-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Viktor Saaremets.

Tema sõnul olid kontrollitud koolidest ja lasteaedadest 17-l kehtivad ettekirjutused, kõikides oli olemas tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuid kolmel juhul esines probleeme selle hooldusega. Evakuatsioonivalgustus, mis on nõutav, oli puudu ühes lasteaias. Kümnel juhul oli probleeme selle hooldusega.

Esmased kustutusvahendid olid küll olemas kõikides asutustes, ent kahes oli nende hulk ebapiisav. Ühes hoones puudusid nõutavad tuletõkkesektsioonid, ühes hoones olid need olemas osaliselt. Saaremetsa sõnul olid küttesüsteemid koolides ja lasteaedades korras, evakuatsioonipääsud olid võtmeta avatavad 16 hoones, ühes oli see nõue aga täitmata.

Lisaks esines 14 asutuses administratiivseid rikkumisi. Enamikus asutustest olid läbi viimata evakuatsiooniõppused ja koostamata tulekahju korral tegutsemise plaan.

Mida kontrolliti
1. Tulekahju kiire avastamise ehk tulekahjusignalisatsioonisüsteemi olemasolu.
2. Inimeste ohutu väljumise (evakueerumise) võimalust õnnetuse korral ehk kas kõik evakuatsioonipääsud on võtmeta avatavad ja evakuatsioonitrepikojad on vaadeldavad eraldi tuletõkkesektsioonina ning kas olemas on evakuatsioonivalgustus.
3. Võimalust takistada tule- ja suitsulevikut ehk kas hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks.
4. Tulekustutamise võimalust ehk kas hoones on piisavalt tulekustuteid.
5. Administratiivseid rikkumisi, mis on seotud dokumentatsiooniga ja õppuste korraldamisega.
6. Samuti pöörati tuleohutuse kontrollimisel tähelepanu küttesüsteemide seisukorrale.
Allikas: päästekeskus

Print Friendly, PDF & Email